... Життя не навчить, якщо не має бажання порозумнішати (Б. Шоу) ...

Головне меню

Міжнародна науково-практична конференція 30.05.19 - СЕКЦІЯ №3
Питання дієздатності неповнолітніх та малолітніх осіб у цивільному праві висвітлювались у багатьох працях відомих українських вчених різних періодів розвитку науки цивільного права. 
Дане дослідження хочемо присвятити дослідженню правової природи та співвідношенню понять «дефект цивільної дієздатності» та «недолік цивільної дієздатності». Але для цього варто проаналізувати зміст та сутність поняття «дієздатність неповнолітніх та малолітніх осіб».
Питання право- та дієздатності неповнолітніх та малолітніх осіб гостро стоїть саме зараз, так як відбувається процес адаптації українського законодавства України із законодавством Європейського Союзу. Проблема полягає у тому, що романо-германській та англо-саксонській системах права існують різні підходи до цих двох термінів, які зумовлені історичними традиціями. Різні позиції просліджуються навіть у романській та германській підсистемах права.
Німецька доктрина права ототожнює поняття правосуб’єктність і правоздатність, а суб’єктом права є той, хто може мати права, а юридичне поняття особистості збігається з поняттям правоздатності. О.С. Іоффе зазначає, що «правоздатність об’єднує всіх осіб, а роз’єднує їх стать, вік, недієздатність», «недієздатність не має жодного впливу на правоздатність» [1, с. 33].
У романській підсистемі можна знайти інший термін, а саме «стан» і його різні види, замість понять право- та дієздатність.
Серед українських вчених є суттєві розбіжності до розуміння та складу правосуб’єктності. О.Ф. Скакун, наприклад, виділяє три елементи, а саме: правоздатінсть, дієздатність та деліктоздатність [4, с. 356-358]. Багато науковців не виокремлюють останнього елемента. 
На даний момент у цивілістичній науці відсутнє поняття «недолік цивільної дієздатності», точно так як і поняття «дефект цивільної дієздатності».
Р.О. Стефанчук пише про «дефекти у дієздатності» у контексті особистих немайнових прав дітей та інших фізичних осіб [2, с. 520]. Тут мова йде про те, що фізичним особам (зокрема дітям), які мають відповідні дефекти в обсязі цивільної дієздатності, повинні надаватись додаткові (компенсуючі) права, тобто, повинен діяти юридичний механізм «компенсування» прав для «урівняння» з тими особами, що володіють усім спектром цивільних прав, які закріплені в Конституції України та Цивільному кодексі України.
Г.С. Рубанчук вважає, що етимологічне значення слова «дефект» несе в собі негативне змістовне навантаження, і означає «ушкодження цілого», яке у контексті дієздатності можна розцінювати як «ушкоджену повну дієздатність», що не є істинним, зокрема, щодо цивільної дієздатності дитини. Саме тому пропонує визначати всі види цивільної дієздатності фізичної особи, окрім повної, цивільною дієздатністю з недоліком [3, с. 155]. На наш погляд, цей термін у рамках нашого дослідження дійсно не є таким, що у повній мірі розкриває сутність та не дозволяє визначити зміст досліджуваної проблеми.
Відповідно до ст. 30 ЦКУ цивільну дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може керувати ними. Цивільною дієздатністю є здатність фізичної особи набувати для себе цивільних прав і здійснювати їх самостійно, а також здатність створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.
У законодавстві, і у науці дієздатність пов’язують з віком та станом здоров’я особи, адже лише з урахуванням цих двох обставин вона (особа) зможе реально усвідомлювати значення своїх дій та передбачати їх наслідки. І за відсутності хоча б однієї з цих ознак не можна говорити про повну дієздатність фізичної особи.
Таким чином, коли фізичним особам не вистачає окремих можливостей для реалізації всіх своїх прав, то говоримо, що вона не володіє повною дієздатністю; особи, які мають абсолютно всі можливості реалізувати свої права у повній мірі, є такими, що володіють повною дієздатністю. Враховуючи вищевикладене, ми вважаємо «недоліком» цивільної дієздатності і відхилення від норми (дефект), і відсутність належної кількості «чогось», що заповнюється діями законних представників цих осіб (батьки чи особи, що їх замінюють, опікуни, піклувальники). 
Як стверджує С.Г. Рубанчук «недоліком цивільної дієздатності» є природний чи юридичний брак (нестача) здатностей чи можливостей фізичної особи у цивільних правовідносинах, що пов’язана з її віком (малолітня, неповнолітня), станом здоров’я (обмежено дієздатна, недієздатна), певною асоціальною поведінкою (обмежено дієздатна), або станом (безвісна відсутність), які унеможливлюють самостійне здійснення фізичною особою усіх своїх майнових прав та виконання покладених на неї обов’язків [3, с. 157].
Особливим видом цивільної дієздатності є цивільна дієздатність неповнолітніх та малолітніх осіб. І у контексті нашого дослідження недолік цивільної дієздатності визначаємо як відсутність у фізичної особи, яка не досягла встановленого законодавством віку, достатнього обсягу правомочностей для самостійної реалізації передбачених законодавством прав та виконання обов’язків, які на неї покладені.

Список використаних джерел:
1. Иоффе О.С. Гражданское правоотношение. Критика теории «хозяйственного права». (Серия “Классика российской цивилистики”) Москва: Статут, 2000. 777 с.
2. Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту) [Текст]: монографія; Національна академія наук України Інститут держави і права ім. В.П. Корецького. Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2007. 626 c.
3. Рубанчук Г.С. Недолік цивільної дієздатності фізичної особи: поняття, види. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. 2014. Вип. 26. С. 154-161. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_018_2014_26_25
4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. Хмельницький: Консум, 2001. С. 356-358. {jcomments on}

 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
Червень
ПнВтСрЧтПтСбНД
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція