...Здібним заздрять, талановитим шкодять, геніальним лестять (М.Фадуль)...

Головне меню

Міжнародна науково-практична конференція 30.05.19 - СЕКЦІЯ №2
До початку нотаріальної діяльності приватним нотаріусом, а також у разі зміни адреси розташування робочого місця (контори) приватного нотаріуса, Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі протягом 15 днів з моменту отримання заяви про зміну адреси розташування робочого місця (контори) проводиться перевірка відповідності робочого місця (контори) приватного нотаріуса [4].
Приватний нотаріус може здійснювати нотаріальну діяльність лише за наявності акта про сертифікацію робочого місця (контори) приватного нотаріуса або рішення суду, яке набрало законної сили, яким визнано незаконним акт про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса, що передує отриманню нотаріусом реєстраційного посвідчення [1].
Правове регулювання організації робочого місця нотаріуса здійснюється відповідно до положень Закону України «Про нотаріат» та Наказу «Про затвердження Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності».
При перевірці організації нотаріальної діяльності приватного нотаріуса перевіряються правові підстави для здійснення приватним нотаріусом нотаріальної діяльності, наявність акта про сертифікацію робочого місця, відповідність робочого місця вимогам, установленим чинним законодавством, умови зберігання архіву нотаріуса.
Закон України «Про нотаріат» в статті 25 містить перелік вимог до робочого місця нотаріуса:
Робоче місце (контора) має відповідати таким умовам: 
1) забезпечувати дотримання нотаріальної таємниці;
2) давати можливість кожному приватному нотаріусу, який здійснює нотаріальну діяльність, одночасно та незалежно від іншого приватного нотаріуса здійснювати нотаріальну діяльність, якщо в одній нотаріальній конторі працює біле двох нотаріусів; 
3) бути захищеним від несанкціонованого проникнення; 
4) бути забезпеченим сейфом для зберігання печаток, штампів, металевою шафою для зберігання архіву нотаріуса; 
5) кількість кімнат у приміщенні, де знаходиться робоче місце (контора) приватного нотаріуса, не може бути меншою, ніж кількість приватних нотаріусів, які здійснюють нотаріальну діяльність у його межах;
6) бути пристосованим для роботи технічного персоналу з документами у відокремленій від нотаріуса кімнаті [2].
Розташування робочого місця приватного нотаріуса прив’язується до відповідного нотаріального округу, в межах якого нотаріус зобов'язаний здійснювати нотаріальну діяльність.
Акт про сертифікацію робочого місця приватного нотаріуса містить в собі відомості про приміщення, в якому нотаріус має намір зареєструвати приватну нотаріальну діяльність та висновок уповноваженої особи Головного управління юстиції Міністерства юстиції України про можливість його використання для розташування в ньому робочого місця (контори) та здійснення приватної нотаріальної діяльності.
Щодо забезпечення нотаріальної таємниці:
 у приміщенні не можуть перебувати, здійснювати професійну діяльність особи, діяльність яких не пов'язана з учиненням нотаріальних дій чи наданням додаткових послуг правового чи технічного характеру, пов’язаних з ними, крім осіб, які за договорами (угодами, контрактами) з приватним нотаріусом виконують роботи із забезпечення діяльності приватного нотаріуса (установлення та обслуговування оргтехніки, охоронного обладнання тощо);
 приватний нотаріус, який займає приміщення на підставі договору про співпрацю з іншим нотаріусом, не вправі працювати в одній кімнаті з особами, які працюють з приватним нотаріусом на підставі цивільно-правових, трудових договорів (помічники) та з особами, діяльність яких не пов'язана з учиненням нотаріальних дій;
 якщо стіни робочого кабінету зроблені з металопластикових або інших конструкцій, вони повинні бути непрозорими.
Щодо можливості кожного приватного нотаріуса, який здійснює нотаріальну діяльність, одночасно та незалежно від іншого приватного нотаріуса здійснювати нотаріальну діяльність: 
 приватний нотаріус має право мати лише одне приміщення для розміщення робочого місця (контори), яке повинно знаходитись у межах нотаріального округу, в якому здійснюється нотаріальна діяльність;
 доступ до приміщення приватного нотаріуса має бути вільним для відвідувачів. Не допускається розміщення робочого місця (контори) приватного нотаріуса у підвальних приміщеннях, кіосках чи інших тимчасових спорудах;
 приватний нотаріус має здійснювати прийом громадян в окремому робочому кабінеті. Прийом громадян проводиться не менше п'яти годин на день і п’яти робочих днів на тиждень; кожен нотаріус повинен мати окремий робочий кабінет площею не менше 10 квадратних метрів. 
Щодо захисту від несанкціонованого проникнення:
 приміщення має бути захищене від несанкціонованого проникнення. Одним із засобів реагування на несанкціоноване проникнення є встановлена охоронна сигналізація. У разі укладення договору щодо охорони приміщення, де розташовано робоче місце (контора) приватного нотаріуса, такий договір укладається цим приватним нотаріусом та відповідним суб’єктом господарювання; вхідні двері повинні бути металеві або захищені металевим ролетом;
 вікна повинні бути обладнані металевими ґратами або захисними ролетами незалежно від поверху, на якому розташоване приміщення. У випадках, коли стіни будинку скляні, на скло має бути нанесена броньована ударотривка плівка;
 у робочому кабінеті приватного нотаріуса обов’язково повинні бути двері, в яких встановлений дверний замок.
Щодо зберігання печаток, штампів, бланків нотаріальних документів та архіву нотаріуса:
 архів приватного нотаріуса та документи нотаріального діловодства мають зберігатися у металевій(их) шафі(ах) у робочому кабінеті приватного нотаріуса (в окремій кімнаті) або у відповідно обладнаній для цього кімнаті. Забороняється розміщувати шафи для зберігання архіву у місцях, де відвідувачі можуть безперешкодно до них підійти. У разі зберігання архіву приватного нотаріуса та документів нотаріального діловодства в окремій кімнаті на дверях такої кімнати має бути встановлений дверний замок;
 приміщення, в якому розташоване робоче місце (контора) приватного нотаріуса, має бути придатним для зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності;
 якщо у приміщенні працюють двоє чи більше приватних нотаріусів, їх архіви повинні зберігатися в окремих металевих шафах або окремих кімнатах для зберігання архівних документів;
 у кожного приватного нотаріуса повинен бути окремий вогнестійкий сейф для зберігання печаток, штампів та спеціальних бланків нотаріальних документів.
Щодо кількості кімнат у приміщенні, де знаходиться робоче місце (контора) приватного нотаріуса, пристосованості приміщення для роботи з технічним персоналом: 
 кількість кімнат у приміщенні, де знаходиться робоче місце (контора) приватного нотаріуса, не може бути меншою, ніж кількість приватних нотаріусів, які здійснюють нотаріальну діяльність у його межах;
 для роботи з документами особи, які працюють з приватним нотаріусом на підставі цивільно-правового чи трудового договору і які є технічним персоналом, та помічники повинні перебувати у відокремленій, належно пристосованій до умов роботи та дотримання нотаріальної таємниці кімнаті.
Біля входу у приміщення повинна знаходитись інформаційна вивіска, що ідентифікує робоче місце (контору) приватного нотаріуса.
Якщо приватний нотаріус не згоден з висновком акта про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса, він має право звернутись до суду.
Приватний нотаріус може здійснювати нотаріальну діяльність за рішенням суду, що набрало законної сили, яким визнано незаконним акт про відмову у сертифікації робочого місця (контори) приватного нотаріуса [3]. 
Практичне втілення даних положень має такий вигляд: з червня 2017 року по грудень 2018 року, експертно-перевірною комісією, на підставі звернень нотаріусів України було підготовлено 12 висновків щодо підготовлених подань про анулювання свідоцтв про право на зайняття нотаріальною діяльністю, з питань відмови у сертифікації робочого місця приватного нотаріуса та інше.
На жаль, практика показує, що існують нотаріуси, котрі не дотримуються порядку передбаченого низкою чинних нормативно правових актів, щодо забезпечення робочого місця нотаріуса.

Список використаних джерел:
1. Мін’юст роз’яснює питання перевірки робочого місця нотаріуса. Закон і Бізнес. 30 листопада 2015. URL: https://zib.com.ua/ua/print/120139-minyust_rozyasnyue_pitannya_perevirki_robochogo_miscya_notar.html
2. Про нотаріат: Закон України від 02.09.1993 № 3425-XII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#o223
3. Про затвердження Положення про вимоги до робочого місця (контори) приватного нотаріуса та здійснення контролю за організацією нотаріальної діяльності: Наказ міністерства юстиції України від 23.03.2011 № 888/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0406-11 
4. Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
Серпень
ПнВтСрЧтПтСбНД
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція