... Коли суть справи обміркована заздалегіть, слова приходять самі собою (Гроцій) ...

Головне меню

Міжнародна науково-практична конференція 30.05.19 - СЕКЦІЯ №2
Судовий захист закріплений у ст. 55 Конституції України є одним з ефективним видом правових гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні. Неможливо уявити практичної реалізації судового захисту без забезпечення фундаментального та конституційного права людини і громадянина в Україні, а саме, права на отримання професійної правничої  допомоги згідно ч. 1 ст. 59 Конституції України. Особливо, в період зміни та оновлення законодавства реалізація права на професійну правничу допомогу дедалі стає більше актуальним в формах адміністративного, господарського, конституційного, кримінального і цивільного судочинства. Без чіткості і визначеності нормативно-правових актів у сфері надання професійної правничої допомоги неможливо ефективної і повноцінної реалізації основних прав і свобод людині і громадянина Україні. В цьому контексті, особливе місце займають процесуальне законодавство України, процесуальні кодекси, тощо. 
Незважаючи на існуючи різниці підстав і порядку реалізації права на професійну правничу допомогу в процесуальних кодексах, зберігається загальний конституційний підхід про право користуватися професійною правничою допомогою в порядку та на підставах, передбачених законодавством. Право на професійну правничу допомогу закріплена й у Кодексі адміністративного судочинства України (наділі – КАСУ). Зокрема, у статті 16 КАСУ зазначено, що учасники справи мають право користуватися правничою допомогою при вирішенні справ в адміністративному суді. При цьому, у КАСУ встановлено, що представництво в суді, як вид правової допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом. Інші норми КАСУ визначають процесуальний статус, повноваження, документи, що підтверджують повноваження адвоката та в адміністративному суді. Процесуальний статус адвоката в адміністративному суді визначається як представник в суді. При цьому, одна й та особа може бути одночасно представником або декількох позивачів, або декількох відповідачів, або декількох третіх осіб на одній стороні, за умови відсутності конфлікту інтересів між ними (ч. ч. 1, 2 ст. 57 КАСУ). У будь-якому разі, адвокат не може бути представником у справі іншої особи, інтереси якої у цій справі суперечать інтересам його довірителя (ч. 2 ст. 58 КАСУ).
Повноваження адвоката як представника в адміністративному суді підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність».
Адвокат як представник, який має повноваження на ведення справи в суді, здійснює від імені особи, яку він представляє, її процесуальні права та обов’язки. Обмеження повноважень адвоката, як представника в адміністративному судочинстві на вчинення певної процесуальної дії мають бути застережені у виданій йому довіреності або ордері. 
Отже, функція представництва в адміністративному судочинстві покладається на інститут адвокатури, крім випадків, встановлених законом.  
Таке положення КАСУ цілком узгоджується з п. 9 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», де представництво визначається як вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов’язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві.
Закріплення виключно за адвокатами представництва в суді, як вид професійної правничої допомоги в КАСУ не суперечить рішенню Конституційного Суду від 16.11.2000 № 13 –рп/2000 у справі про вільного вибору захисника, повністю кореспондується зі відповідними положеннями Конституції України, процесуальних кодексів України і виводить на перший план передовий досвід європейських країн. 
Так, Закон України «Про судоустрій і статус суддів» передбачає право кожного на професійну правничу допомогу (Стаття 10. Професійна правнича допомога при реалізації права на справедливий суд). Для надання професійної правничої допомоги діє адвокатура. Забезпечення права на захист від кримінального обвинувачення та представництво в суді здійснюються адвокатом, за винятком випадків, установлених законом (ч. 3 ст. 10 Закону…) 

Список використаних джерел:
1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (поточна редакція від 21.02.2019). Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36, № 37. Ст. 446 (в редакції від 04.11.2018).
3. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень ст. 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника)/ Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-00
4. Про адвокатуру і адвокатську діяльність: Закон України № 5076-VI від 5 липня 2012 року. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 27. Ст. 282.
5. Про судоустрій і статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII (поточна редакція від 05.08.2018). Верховна Рада України. Офіційний сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19 {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
Серпень
ПнВтСрЧтПтСбНД
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція