... Час - те ж, що й гроші: не витрачайте його намарно, і у вас буде його достатньо (Г. Левіс) ...

Головне меню

Міжнародна науково-практична конференція 03.10.19 - СЕКЦІЯ №5
У ст. 61 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VI зазначено, що юридичні особи забезпечують розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи. Керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності і здійснюють відповідні антикорупційні заходи. На жаль, у вітчизняному бізнес-середовищі поки що відсутня практика у сфері оцінки та управління корупційними ризиками, у зв’язку з цим існує необхідність дослідження досвіду тих країн, в яких вже склалася стала система управління підприємницькими ризиками. Однієї із таких країн є США.
Головний керівник управління ризиками у будь-якій бізнес-корпорації або фірми США «Chief risk officer» (CRO) або уповноважений менеджер з управління ризиками «Chief risk management officer» (CRMO) є відповідальним за забезпечення ефективного та оптимального управління важливими ризиками та пов'язаними з ними можливостями бізнесу та різних його сегментів. Організації та компанії зазвичай формують команду з управління та аналізу бізнес-ризиків, з метою здійснення керівними особами компанії діяльності з мінімізації ризиків у процесі управління компанією [1].
Хоча члени команди з аналізу та управління ризиками не повинні бути експертами з ризик-менеджменту, вони повинні бути обізнаними щодо бізнес-середовища, в якому виникають вищезазначені ризики, з урахуванням детермінуючих політичних та державних проблем, потреб місії, інтересів зацікавлених сторін та толерантності до окремих різновидів бізнес-ризиків. Основним пріоритетом для CRO є забезпечення того, щоб організація повністю відповідала чинним законам та проаналізувала всі питання, пов'язані з ризиком порушення законів. Дотримання законів та правил, прийнятих офіційними регулюючими органами, а також загальних принципів етичної поведінки є обов’язковою умовою ведення бізнесу в США [2]. CRO також співпрацює з іншими вищими керівниками, наприклад, з головним керівником з питань комплаєнсу«Chief Compliance Officer» (CCO).
Корпоративна посадова особа CCO, відповідальна за нагляд і управління питаннями дотримання норм закону в організації, є гарантом відповідності компанії нормативним вимогам чинного законодавства та дотримання працівниками компанії внутрішньої політики та процедур [3]. Етапи управління ризиками порушення законів є тотожними із загальними етапами циклу управління ризиками.
Послідовні етапи циклу управління ризиками є такі:
1. Етап визначення потенційного ризику. На цьому етапі відбувається визначення стратегічних, операційних та інституційних ризиків. Особа, яка проводить оцінку корупційних ризиків на підприємстві повинна в першу чергу визначити ті ризики, які перевищують звичайні або хоча і є малоймовірними, але можуть спричинити значні наслідки. Навіть коли ризик важко оцінити, він описується та визначаються його компоненти.
2. Етап оцінки та аналізу ризику. На цьому етапі проводиться оцінца виявлених ризиків та аналізуються результати оцінки. Цей крок складається з декількох завдань: (а) визначення методології; (б) збір даних; (в) виконання методики; (г) перевірка та перевірка даних; (д) аналіз результатів. На практиці ці завдання, як і етапи циклу управління ризиками, рідко трапляються лінійно. Натомість суб’єкти запобігання ризикам часто рухаються у своїй діяльності вперед-назад між завданнями, такими як уточнення методології після збору деяких даних. Мета аналізу ризиків полягає у наданні керівникам структурованих рішень щодо визначення та вибору найефективніших дій з управління та запобігання ризиків.
3. Етап розробки альтернатив. Цей включає систематичне визначення та оцінку наявних варіантів управління ризиками. Частини цього кроку можуть виконуватися різними спеціалістами, але на етапі розробки альтернативних варіантів поєднуються запропоновані схеми управління ризиками з результатами оцінки ризику. Це дає CRO чітку картину переваг щодо управління ризиками кожної запропонованої дії або групи дій.
4. Етап визначення та впровадження стратегій управління ризиками. Управління ризиками тягне за собою прийняття рішень щодо найкращих варіантів серед ряду альтернатив у невизначеному середовищі. Ключовим моментом у виконанні будь-якого процесу управління ризиками є момент вибору серед альтернатив управління ризиками та прийняття відповідальною особою компанії рішення про реалізацію обраного курсу дій. Це може включати прийняття позитивного рішення щодо впровадження нової альтернативи, а також рішення щодо підтримання статусу-кво.
5. Етап оцінка наслідків обраної стратегії управління та моніторинг. Оцінка та моніторинг ефективності прийнятих рішень важливі для визначення того, чи реалізовані варіанти управління ризиками досягли поставлених цілей та завдань. На додаток до оцінки ефективності, організації повинні захищатися від навмисних деструктивних впливів, таких як створення додаткового ризику або хибна оцінка компонентів у характеристиках ризику. Етап оцінювання призначений для запровадження системного, дисциплінованого підходу до оцінки та підвищення ефективності виконання програми управління ризиками. Оцінювати та вдосконалювати потрібно не лише впровадження; це самі фактичні заходи щодо зменшення ризику. Оцінювання повинно проводитись пропорційно як до рівню ризику, так і до обсягу місії.
Завдяки процесу адаптації вітчизняного законодавства та приведенням його у відповідність до міжнародних стандартів запобігання корупційним практикам почало з'являтися, принаймні, в українських фірмах з іноземним капіталом, розуміння того, що використання іноземних практик з управління ризиками на рівні компанії та створення відповідної корпоративної культури необхідні для мінімізації ризику притягнення до відповідальності службових осіб підприємств приватного права в Україні.

Список використаних джерел:
1. The role of the risk officer. URL: https://www.risk-officer.com/Role_Of_Risk_Officer.htm.
2. Compliance Dictionary. Compliance. URL: https://www.corporatecompliance.org /publications/compliance-dictionary#expander-chief-compliance-officer-cco.
3. Chief Compliance Officer (CCO). URL: https://www.corporatecompliance.org/publications/ compliance-dictionary#expander-chief-compliance-officer-cco. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2020
Жовтень
ПнВтСрЧтПтСбНД
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2019 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція