... Коли суть справи обміркована заздалегіть, слова приходять самі собою (Гроцій) ...

Головне меню

Міжнародна науково-практична конференція 12.12.19 - СЕКЦІЯ №4
У зв’язку з інтеграцією України до світової спільноти, в тому числі, і законодавчо, постало нагальне питання належного законодавчого закріплення прав тварин. 
Проблема набуває актуальності з огляду на логічне запитання, що виникає: де закінчується право на здоров`я та життя людини та право на випробування на тваринах у дослідних цілях. Адже випробовування на тваринах у дослідних цілях своєю кінцевою метою може мати створення певного медичного продукту з лікувальною метою.
З середини минулого століття було прийнято низку надзвичайно важливих актів глобального значення для закріплення прав людини, серед яких Загальна декларація прав людини, Міжнародні пакти про громадянські і політичні права та про культурні права, прийняті резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, Конвенція про права дитини, Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та інші. На Європейському рівні – це Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. На рівні африканських країн – Африканська хартія прав людини і народів. Відповідно до статті 3 Загальної декларації прав людини [1], кожна особа має право на життя, свободу та особисту недоторканість; ст. 25 – кожна особа має право на необхідний рівень медичного піклування. При цьому, кожна людина, при здійсненні своїх прав і свобод повинна зазнавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключно з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і свобод інших та забезпечення справедливих вимог моралі, громадського порядку і загального добробуту в демократичному суспільстві. 
Щодо тварин, то Всесвітню декларація прав тварин було прийнято у 1977 році. Положеннями даного документа визначено, що беручи до уваги, що життя – єдине, що всі живі істоти мають єдиний початок і їх поділ відбувся в ході еволюції видів; беручи до уваги, що всі живі істоти мають свої природні права, і що будь-яка тварина, маюча нервову систему, має особливі права; беручи до уваги, що співіснування видів передбачає визнання людським видом права на життя інших видів живих істот та те, що повага до тварин людиною є невід’ємною від поваги людини людиною; проголошується, що всі тварини не повинні піддаватися поганому поводженню чи жорстоким діям (ст. 3) [2]. Статтею 6 визначається, що експерименти на тваринах, що викликають їх фізичні або психологічні страждання, порушують права тварин. 
Європейська конвенція з захисту хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей [3], є одним з основних документів, що регулює питання захисту живих хребетних тварин, що не належать до людського роду, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей. Зазначеною Конвенцією чітко вказано, що будь-яке дослідне або інше наукове використання тварини, яке може спричинити біль, страждання, занепокоєння чи завдати тривалої шкоди, включаючи будь-яке втручання, що має на меті або може призвести до народження тварини у будь-яких таких умовах, але за винятком найменш болючих методів, що прийняті у сучасній практиці (тобто «гуманних» методів умертвіння або клеймування тварини»), може проводитися лише задля певних цілей та з урахуванням обмежень, що передбачені даною Конвенцією. До таких цілей відносять запобігання захворюванню, хворобливому стану чи іншим відхиленням або їхнім наслідкам у людини, хребетних або безхребетних тварин чи рослин, включаючи виробництво та перевірку якості, ефективності та безпечності ліків, речовин або продукції; – діагностика чи лікування хвороби, хворобливого стану або інших відхилень чи їхніх наслідків у людини, хребетних або безхребетних тварин чи рослин; – визначення, оцінка, регулювання чи зміна фізіологічного стану людини, хребетних і безхребетних тварин чи рослин; – охорона навколишнього середовища; – наукові дослідження; – освіта та професійна підготовка; – судова експертиза. Тобто, можна побачити доволі великий перелік цілей, коли дозволяється дослідне використання тварин. 
Варто зазначити, що український законодавець також пішов шляхом світової спільноти і окремо виділив положення щодо правил поводження з тваринами, що використовуються в наукових експериментах, тестуванні, навчальному процесі, виробництві біологічних препаратів. У Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження» [4] визначено, що використання тварин у наукових експериментах, біологічному тестуванні, навчальному процесі допускається лише в разі, якщо відсутня можливість заміни їх іншими альтернативними методами і об’єктами. 
Тобто, на разі, права людини, що задовольняються науковими дослідженнями, в т.ч. з використанням тварин, мають більш питому вагу, ніж право тварин на життя. Але з розвитком світової свідомості перед суспільством постає низка питань, які ще необхідно буде вирішити в майбутньому, серед яких безперечно необхідність проведення експериментів над тваринами з науковою метою та етичність проведення даних експериментів над тваринами. 

Список використаних джерел:
1. Загальна декларація прав людини, 10.12.1948. URL: https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_015.
2. Всесвітня декларація прав тварин, 23.09.1977. URL: http://www.vita.org.ru/law/Zakonu/ world_declaration_animal_rights.htm.
3. Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових, 16.03.1986. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_137.
4. Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон України від 21.02.2006 р. № 3447-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 27. Ст. 230. {jcomments on}

 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2020
October
MoTuWeThFrSaSu
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2019 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція