... Мудрий все робить з обачністю (Латинське прислів'я) ...

Головне меню

Міжнародна науково-практична конференція 12.12.19 - СЕКЦІЯ №1
Ефективне забезпечення та захист прав і свобод людини посідають першочергове значення у демократичній, правовій, соціальній державі. Особливої актуальності дане питання набуло з ратифікацією Верховною Радою України та Європейським Парламентом 16 вересня 2014 р. Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію) [1]. Ця Угода про асоціацію стала важливим кроком на шляху вдосконалення механізму захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні.
Євроінтеграція – це цивілізаційний вибір України, одна з ключових вимог Революції гідності. Європейська інтеграція для України є шляхом модернізації економіки, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, створення нових робочих місць, подоланням технологічної відсталості, залученням іноземних інвестицій та новітніх технологій тощо.
Повага до прав і свобод людини є основоположним принципом, що лежить в основі функціонування Європейського Союзу.
Статтею 2 Угоди про асоціацію визначено, що повага до демократичних принципів, прав людини та основоположних свобод, а також повага до принципу верховенства права повинні формувати основу внутрішньої та зовнішньої політики Сторін і є основними елементами цієї Угоди [1]. Відповідно до статті 4 Угоди в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес, між Сторонами повинен розвиватися та зміцнюватися політичний діалог. Цілями такого діалогу, серед іншого, є зміцнення поваги до демократичних принципів, верховенства права та доброго врядування, прав людини та основоположних свобод, у тому числі прав осіб, які належать до національних меншин, недискримінації осіб, які належать до меншин, і поваги до різноманітності, а також внесок у консолідацію внутрішніх політичних реформ [2].
Пріоритетним напрямом співробітництва та обов’язковою умовою процесу євроінтеграції є адаптація нормативно-правової бази України до законодавства Європейського Союзу. Саме так відбувається зближення цих обох правових систем. Зокрема, відповідно до ст. 9 Конституції України ратифіковані українським парламентом міжнародні договори стають частиною національного законодавства, тобто положення актів європейського права, що ратифіковані Верховною Радою, мають силу прямої дії і стають обов’язковими для виконання на всій території держави.
Процес європейської інтеграції України має важливе стратегічне значення для подальшого забезпечення ефективного механізму захисту прав і свобод людини в Україні. 
Інтеграція України до європейської сім’ї повинна супроводжуватись науково обґрунтованими заходами, які гарантували б відповідність вітчизняного законодавства праву, що формується в рамках Європейського Союзу. Членство у Європейському Союзі означає, у першу чергу, високий стандарт захисту прав і свобод людини і громадянина та гарантії з боку держави щодо дотримання таких прав. Приміром, у статті 14 Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачено, що в рамках співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки Сторони надають особливого значення утвердженню верховенства права та укріпленню інституцій усіх рівнів у сфері управління загалом та правоохоронних і судових органів, зокрема. Співробітництво у сфері юстиції, свободи та безпеки буде відбуватися на основі принципу поваги до прав людини та основоположних свобод [1].
Серед викликів, що стоять перед українською державою, яка обрала європейський шлях розвитку, першочергового значення набули питання наближення законодавства України у сфері захисту прав людини до загальновизнаних європейських стандартів. Водночас перспективними, в контексті європейської інтеграції, видаються такі напрями реформування законодавства у сфері захисту прав людини, як: вдосконалення законодавства України у частині забезпечення принципу рівності та недискримінації; вдосконалення функціонування таких правозахисних інститутів, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, довершення нормального реформування суду та прокуратури; вдосконалення механізму захисту прав національних меншин, прав внутрішньо переміщених осіб, а також осіб, що перебувають на тимчасово окупованих територіях України.
Отже, сприйняття європейського права, реформування правової системи України згідно з правовими стандартами на основі загальних принципів західного права сприятиме розвитку України та дасть їй змогу еволюціонувати та посісти гідне місце серед інших держав Європи. І першочерговим завданням у цьому напрямку, так би мовити євроінтеграційним пріоритетом, має стати ефективне забезпечення та захист прав і свобод людини.

Список використаних джерел:
1. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Редакція від 30.11.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011
2. Діалог з прав людини. Євроінтеграційний портал. URL: https://eu-ua.org/dialog-z-prav-lyudyny {jcomments on}

 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
Травень
ПнВтСрЧтПтСбНД
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція