... Немала частина успіху – бажання досягти його (Сенека) ...

Головне меню

Міжнародна науково-практична конференція 29.04.20 - СЕКЦІЯ №3
Оптимізація діяльності суду щодо перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами в аспекті останніх змін до цивільного процесуального законодавства є однією із гарантій реалізації права на справедливий судовий розгляд. На стадії «Перегляду судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами» вирішується виконання завдань цивільного судочинства щодо справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. Ефективність діяльності судів цивільної юрисдикції як гарантія справедливого судового захисту в значній мірі залежить від законодавчої врегульованості цивільних процесуальних правовідносин. Забезпечення конституційного права на судовий захист при перегляді судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами повинно відповідати основним принципам судочинства, завданням суду та міжнародним стандартам.
Необхідність існування на час розгляду справи є умовою  нововиявлених обставин; такі обставини не могли бути відомі заявникові на час розгляду справи. Нововиявлені обставини належать до предмета доказування у справі, можуть вплинути на висновки суду про права та обов’язки учасників справи.
Нововиявлені обставини мають підтверджуватися доказами – будь-якими даними, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Суд має право скасувати судове рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами лише за умови, що ці обставини можуть вплинути на юридичну оцінку обставин, здійснену судом у рішенні, що переглядається.
Судове рішення не може переглядатись у зв’язку з нововиявленими обставинами, якщо обставини, передбачені ч. 2 ст. 423 ЦПК, відсутні, однак є підстави для перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку, а також якщо обставини, визначені ч. 2 ст. 423 ЦПК, були або могли бути відомі заявникові на час розгляду справи.
При вирішенні питання про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами суд має виходити з визначених ч. 2 ст. 423 ЦПК підстав, перелік яких є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.
У нової редакції ЦПК змінені окремі підстави перегляду як за нововиявленими, так й за виключними підставами (зокрема, за чинним ЦПК судові рішення переглядаються за нововиявленими обставинами з 3-х підстав, а у редакції до 03.10.17 р. таких підстав було 5; окремі підстави перегляду за нововиявленими обставинами у чинному ЦПК зазначаються як виключні обставини).
Позитивним внеском є доповнення статті 423 частиною 4, у якої надається роз’яснення щодо підстав перегляду за нововиявленими обставинами, а саме - переоцінка доказів, оцінених судом у процесі розгляду справи, а також докази, які не оцінювалися судом, стосовно обставин, що були встановлені судом, не є підставою для перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами. Розширення переліку додатків до заяви про перегляді (ч. 3 ст. 426), на нашу думку, також сприяє ефективності процедури судового перегляду.
Мудрецька Г.В. основними завданнями перегляду судових рішень за ново- виявленими обставинами визначає оцінку їх правосудності з метою ефективного поновлення порушених прав осіб. Процесуальна форма такого перегляду повинна відповідати сучасним стандартам захисту прав і законних інтересів осіб з дотриманням принципу верховенства права [1, с. 46].
Слід звернути увагу на наявність випадків порушення судами правил інстанційної юрисдикції при перегляді справ за нововиявленими обставинами. Зазначені обставини встановлені постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду від 15 травня 2019 року (справа № 524/3242/15-ц) [2].
Викликає певні дискусії та потребує додаткового аналізу положення пункту 1 частини 3 статті 423 Цивільного процесуального Кодексу України, у якому зазначено, що підставою для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами є встановлення Конституційним Судом України   неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане. До внесення змін до ЦПК Законом зазначена підстава розглядалася як підстава для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами (п. 4, ч. 2, ст. 361).
Слід також звернути увагу щодо останніх законодавчих позитивних змін – Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду судових справ» № 460-IХ від 15.091.2020 р. змінена редакція абзацу восьмого частини третьої ст. 426 ЦПК – судовий збір не сплачується за подання і розгляд заяви про перегляд судового рішення за виключними обставинами, незалежно від підстави (у попередньої редакції такий привілей застосовувався тільки при перегляді з однієї підстави – встановленої п. 2 ч. 3 ст. 423 ЦПК (встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні  даної справи судом). Зазначена новелізація цивільного процесуального законодавств, безумовно, сприяє реалізації права на судовий захист, зменшує обтяження економічними перешкодами  при зверненні до суду в останній інстанції перегляду судових рішень.
Вищевикладене дозволяє зробити висновок про оптимізацію законодавчого врегулювання судового захисту при перегляді судових рішень за ново- виявленими або виключними обставинами у цивільному процесі. Однак окремі положення норм ЦПК потребують подальшого вдосконалення в аспекті відповідності національної процедури перегляду принципу правової визначеності, міжнародним стандартам, сприяння усуненню судових помилок.

Список використаних джерел:
1. Мудрецька Г.В. Актуальні питання перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявлними обставинами в цивільному процесі. Науковий вісник публічного та приватного права. Випуск 2, 2015. С. 46.
2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gav.ua/laws/show/ 974_115. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
Січень
ПнВтСрЧтПтСбНД
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція