... Роби велике, не обіцяй великого (Піфагор) ...

Головне меню

Міжнародна науково-практична конференція 29.04.20 - СЕКЦІЯ №2
Одним із пріоритетних напрямків сучасного муніципального будівництва в аспекті європейського вектору розвитку української держави є модернізація місцевого рівня територіальної організації влади на засадах субсидіарності, децентралізації влади, організаційно-правової самостійності місцевого самоврядування. В цих умовах актуалізується питання удосконалення засад правового статусу та форм дяльності депутатів місцевих рад як представників інтересів територіальних громад і виборців свого виборчого округу.
Депутат місцевої ради зобов’язаний виражати і захищати інтереси відповідної територіальної громади та її частини – виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. Організаційними формами діяльності депутатів у виборчому окрузі виступають: прийом виборців; участь у засіданнях інших місцевих рад та їх органів, загальних зборах громадян за місцем проживання, засіданнях органів самоорганізації населення, що проводяться в межах його виборчого округу; звітування перед виборцями і зустрічі з ними.
У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний підтримувати зв'язок не тільки з виборцями, відповідною територіальною громадою, організаціями, які висунули його кандидатом у депутати місцевої ради, а й з колективами інших підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території. Він повинен вивчати громадську думку, потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати безпосередню участь у їх вирішенні
Важливою стороною депутатської діяльності є організація роботи з населенням. У даній сфері використовуються різноманітні форми: особистий прийом у виборчому окрузі; спільний прийом з керівниками виконавчих органів місцевих рад, керівниками підприємств, установ організацій, «єдині дні прийому» за участю служб житлово-комунального господарства, зв’язку, органів внутрішніх справ, органів самоорганізації населення тощо.
Принагідно відзначимо, що в даному випадку використання тих чи інших організаційних форм є не тільки відображенням раціональної організації праці депутатів місцевих рад, але й тим юридичним фактом, з яким пов’язується настання їх муніципально-правової відповідальності. 
Так, однією з підстав дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради є його відкликання виборцями у порядку, встановленому Законом «Про статус депутатів місцевих рад». Відповідно до ч. 2 ст. 10 названого Закону депутат місцевої ради, який не виправдав довір’я виборців, може бути в будь-який час відкликаний ними.
Підставами для відкликання виборцями обраного ними депутата місцевої ради, згідно зі ст. 37 Закону «Про статус депутатів місцевих рад» можуть бути: порушення депутатом місцевої ради положень Конституції і законів України, що встановлено судом; пропуск депутатом місцевої ради протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин обов’язків депутата місцевої ради у виборчому окрузі; невідповідність практичної діяльності депутата місцевої ради основним принципам і положенням його передвиборної програми, невиконання депутатом місцевої ради зобов’язань звітувати перед виборцями та проводити зустрічі з ними. Таким чином, законодавець у деяких випадках чітко пов’язує даний вид муніципально-правової відповідальності з нереалізацією місцевим депутатом певних організаційних форм діяльності (неучасть у пленарних засіданнях і засіданнях постійних комісій, непроведення звітувань, прийому і зустрічей з виборцями тощо). У такий спосіб акцентується увага на нерозривному зв’язку змісту депутатської діяльності з її організаційними формами, передбаченими законодавством, адже саме таке поєднання робить взаємодію між депутатом і його виборцями передбачуваною, чітко зрозумілою, надає їй стабільності й ефективності. 
Інститут відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою має комплексний характер, включаючи норми як матеріальні, так і процесуальні. При цьому обидві групи норм тісно пов'язані та взаємозумовлені – за відсутності процедурно-процесуальних правил реалізація норм матеріального характеру неможлива, рівною мірою як застосування процесуальних норм безвідносно норм матеріальних матиме безпідставний, необґрунтований характер. Проте цілісність цього муніципально-правового інституту у взаємозалежності матеріальних і процесуальних його складових має забезпечуватися належним формально-юридичним способом, чого у чинній редакції Розділу V «Відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою» Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» не забезпечено.
Ст. 37 «Про статус депутатів місцевих рад» містить вичерпний перелік підстав, настання яких тягне за собою можливість відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативою, що унеможливлює дострокове припинення його повноважень без наявності чітко визначеного кола юридичних фактів як підстав для такого відкликання. Тому вважаємо необхідним закріпити в Законі обов’язок територіальної виборчої комісії здійснювати перевірку дотримання вимог ст. 37 Закону «Про статус депутатів місцевих рад», а також право вносити пропозицію про відкликання депутата виключно за наявності підстав, передбачених ст.37 Закону. Такий підхід відповідає гарантіям непорушності повноважень депутата місцевої ради і є важливим з доктринальної точки зору, адже юридична відповідальність, однією з форм якої визнається муніципально-правова відповідальність, може мати місце виключно на наявності передбачених законодавством підстав. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
Липень
ПнВтСрЧтПтСбНД
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція