...Дискусія–спосіб зміцнити опонента в його помилках (Амброз Бірс)...

Головне меню

Міжнародна науково-практична конференція 18.06.20 - СЕКЦІЯ №2
Адміністративне право за своїм глибинним призначенням є «право забезпечення і захисту прав людини», що утворює суть усієї трансформації теорії і практики українського адміністративного права на сучасному етапі [1, с. 67]. 
Зазначені вище теоретичні постулати мають прямий зв’язок із основними принципами правової держави, розробленими у теорії держави і права і, зокрема принципом правової захищеності людини й громадянина. Так, С. С. Алєксєєв, розкриваючи сутність цього принципу, зазначав, що людина у процесі свого життя створює різні суспільні організаційні форми свого буття та встановлює необхідні норми поведінки і в цьому сенсі право і держава похідні від людини [2, с. 93].
У цій частині досить важливо у дослідженнях різних соціальних феноменів враховувати суть і природу самої людини, зокрема її духовну, творчу природу та можливості реалізації такої свободи як для самої людини так і суспільства, держави. У зв’язку із цим виникають потреби і проблеми, з одного боку, в особливостях вияву такої творчої свободи в недосконалому суспільстві, з іншого – якість діяльності недосконалої держави щодо утворення безпечних умов захисту такого права при його порушенні і реалізації. 
Безумовно формальним втіленням такої природи є низка правових норм у яких закріплені права і свободи і, зокрема, наш предмет дослідницької уваги – право інтелектуальної власності на комп’ютерні програми і його адміністративно-правова захищеність. 
Адміністративно-правовий захист природно пов'язаний із інститутом адміністративної відповідальності. Зазначений інститут не може бути просто формою державно-правового, адміністративного примусу через закріплення заборонного змісту правових норм та імперативного способу їх застосування, а також внаслідок встановлення лише обов’язків дотримання і утримання від дій громадян, тобто виступати, так би мовити, елементом механізму каральної діяльності органів публічної влади як самоцілі. Адже будь-який  соціально-правовий інститут потрібно розглядати у системі, виходячи із його природи призначення, інтересів людини, суспільства і держави, загальної мети права, що є в суті і є над суттю, його цілей сприяння творчої свободи і завдань держави і самої людини в удосконаленні правовідносин. 
Вітчизняними фундаментальними дослідженнями у сфері адміністративної відповідальності підтверджено, що адміністративно-деліктні норми не діють самі по собі, а у взаємозв’язку із дією адміністративно-правових норм, що забезпечують правомірну діяльність суб’єктів права. Тому сучасне місце інституту адміністративної відповідальності у сфері захисту права інтелектуальної власності на комп’ютерні програми, за нашим переконанням, потрібно досліджувати з погляду мети і цілей, наприклад, правових норм закріплених у Директивах Ради Європейського співтовариства № 91/250/ЄЕС від 14.05.1991 р. та Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2009/24/ЄС від 23.04.2009 «Про правову охорону комп’ютерних програм»; Директиви Європейського парламенту і Ради ЄС № 2004/48/ЄС від 29.04.2004 р. «Про забезпечення прав на інтелектуальну власність» та ін. подібних актів, пов’язаних із ними правових норм міжнародного права та національного законодавства України.
У цілому і насамперед зазначена потреба і водночас проблема повинна отримати своє задоволення і вирішення в чіткій інтерпретації поняття «адміністративно-правова захищеність права інтелектуальної власності на комп’ютерні програми». Тобто загальний зміст принципу правової захищеності суспільних відносин повинен бути розгорнутий в системі і її елементах із урахуванням особливостей сфери дослідження.
Адміністративна відповідальність, як і інші види юридичної відповідальності, має індивідуальний характер. Тому її правильна інтерпретація у законодавстві повинна бути зв’язана із проблемою «дотримання прав людини», конкретного автора. У сфері дослідження це означає, що інститут адміністративної відповідальності є одним із функціональних сфер механізму публічно-правового регулювання забезпечення безпечних (захист інформації), рівних (автор і хто створює умови авторства), соціально справедливих умов (забезпечення чітко визначених публічно-правових гарантій авторства у законодавстві) самореалізації людиною своєї публічно визнаної свободи інтелектуальної діяльності, системи прав, у т.ч. самозахисту, що надають реальну можливість захистити авторство на комп’ютерну програму
Зазначений механізм має в своїй основі розроблену науковцями загальну класифікацію соціально-економічних прав і свобод і отримує чіткі адміністративно-правові взаємозв’язки для реалізації захисних правових норм у адміністративно-деліктних відносинах. 
З іншого боку для чіткої інтерпретації інституту адміністративної відповідальності у законодавстві потрібна також класифікація прав, у т.ч. самозахисту, що надають реальну можливість захистити авторство на комп’ютерну програму. На сьогодні такі правові можливості (конкретні права і обов’язки) людина вимушена шукати у складній для розуміння сукупності нормативно-правових актах, що не сприяє ефективності (оперативності) попередження та припинення правопорушення у мережі Інтернет. Тому важливим на даний час здійснити наукову класифікацію як охоронних прав громадян у сфері захисту права інтелектуальної власності на комп’ютерну програму так і захисних, у т.ч. у взаємовідносинах із державними органами. 
Отже, сучасна інтерпретація адміністративно-правової захищеності права інтелектуальної власності на комп’ютерні програми пов’язана із наступними тезами :
1) інтерпретація будь-якого соціального феномену пов’язана із людиною і її потребами. На цих підставах і необхідно досліджувати якість духу і букви права інтелектуальної власності; 
2) на основі формування класифікації охоронних прав у сфері права інтелектуальної власності на комп’ютерну програму, у т.ч. самозахисту, що надають реальну можливість захистити авторство на комп’ютерну програму, необхідно визначити поняття «адміністративно-правова захищеність права інтелектуальної власності на комп’ютерні програми» та формулювати функціональні принципи;
3) на основі попередньо проведеної класифікації способів порушень авторського права на комп’ютерну програму необхідно сформулювати чітку систему адміністративно-деліктних норм у законодавстві. 

Список використаних джерел:
1. Виконавча влада і адміністративне право / [за заг. ред. В.Б. Авер’янова]. Київ: Видавничий Дім "Ін-Юре", 2002. 668 с.
2. Теория государства и права: учебник / кол. авт; [под общ. ред. С.С. Алексеева]. Москва: 1998. 457 с. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
Січень
ПнВтСрЧтПтСбНД
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція