... Найбільше успіхів ми досягаємо у тому, до чого маємо найліпший хист (Античний вислів) ...

Головне меню

Міжнародна науково-практична конференція 10.12.20 - СЕКЦІЯ №2
Постановка проблеми. В умовах сучасності, коли наша держава стала на шлях розбудови та розвитку суспільства на демократичних засадах, органи державної влади в Україні потребують підвищення ефективності організації їх діяльності. В пріоритеті вважається створення правоохоронних органів на основі зразків європейського стандарту. Значуще місце в системі правоохоронних органів займає прокуратура України, яка в ході своєї діяльності повинна стверджувати верховенство закону, зміцнювати правопорядок, підтримувати державне обвинувачення, здійснювати нагляд за додержанням законодавства України органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання чи досудове слідство. Отже, якщо враховувати наявні процеси реформування прокуратури України і загальні суспільно-політичні настрої, проблема налагодження взаємодії прокуратури та громадських активістів є актуальною.
Стан наукового дослідження теми. В юридичній літературі вивченню цієї проблеми приділяється недостатня увага, є обмаль досліджень, які би стосувались даної теми, незважаючи на її вагоме науково-практичне значення. Такі вчені як І. Європіна, В. Ключков, О. Кошман, Д. Заброда, О. Іщук, В. Сухонос, М. Івчук, Г. Попов, В. Кравчук, П. Шумський, С. Марченкова та багато інших, присвятили свої праці загальним аспектам організації органів прокуратури. В працях науковців відсутній підхід конкретно до визначення проблеми налагодження якісної взаємодії органів прокуратури та громадських активістів.
Виклад основного матеріалу. Прокуратура України досить таки часто перебуває в центрі уваги ЗМІ і суспільства (хоча й інші державні органи також). Це пов’язано в першу чергу з тим, що ми живемо в інформаційну епоху і в демократичному суспільстві, де діяльність державних органів постійно піддається громадським обговоренням (що загалом є позитивним), однак де досить легко розкритикувати будь-кого чи будь-що без найменшої поваги, де кожен дбає про власні інтереси, незважаючи на думку оточуючих і моральні засади, які вже давним-давно склалися у суспільстві. Кожна помилка і вада у роботі прокуратури (реальна або фейкова) набуває широкого розголосу й резонансу. Дуже часто ми чуємо зі ЗМІ, як представники громадських об’єднань блокують роботу державних органів, й зокрема прокуратури. Агресивна і руйнівна поведінка громадських активістів, нажаль, має деструктивний вплив на їх діяльність (така собі «оскаженіла демократія»).
На нашу думку, якщо немає ефективної взаємодії між органами прокуратури та громадськістю, то й немає можливості у повній мірі захищати інтереси держави й окремих громадян. У нашій державі ця взаємодія повинна суттєво покращитися і зміцнитися у найближчий час. Тобто, організаційно-правові відносини між прокуратурою та громадськими активістами мають бути узгоджені однаковою метою, спрямовані на додержання законів, запобігання злочинності, захист і охорону прав громадян й інтересів держави в цілому. Також сьогодні потрібно працювати над зміною ставлення громадян до певного роду інформації, що висвітлює діяльність органів державної влади, і зокрема прокуратури (йдеться про інформаційну грамотність і інформаційну культуру населення).
Вважаємо, що прокуратура може і повинна активно, злагоджено і конструктивно взаємодіяти і співпрацювати з громадськими активістами. Виходячи з вказаного, можна сформулювати кілька кроків вибудови такої взаємодії.
По-перше, потрібно щоб сторони такої взаємодії поважали одне одного та дотримувалися загально-визначеної поведінки (особливо наголосимо на необхідності в будь-якій ситуації залишатися в правовому полі). Такий нюанс відіграє важливу роль у їхній співпраці.
По-друге, через те, що рівень довіри громадськості до прокуратури у нашій країні низький, варто все-таки звернути увагу й робити все можливе, аби не допускати поширення неправдивої інформації у ЗМІ, спростовувати її, так як у подальшому це матиме негативний ефект на авторитет прокуратури як інституції.
По-третє, потрібно інформувати громадськість (і тут не лише про провадження певної справи, а й про прокурорську діяльність у цілому). Ми живемо у світі нанотехнологій і потрібно залучати всі можливі засоби комунікації, які є доступними станом на сьогоднішній день (в тому числі соцмережі). Відповідне інформування буде зміцнювати зв’язки й показувати, що прокуратура захищає інтереси суспільства, виконуючи низку важливих повноважень й обов’язків, і це все не так просто і легко, як здається зі сторони. Важливим тут є й те, що для кожного типу комунікацій потрібно визначати певну цільову аудиторію і встановити ситуації, в яких кожна цільова група має отримувати інформацію.
По-четверте, головним аспектом у налагодженні взаємодії між прокуратурою та громадськими активістами, є забезпечення транспарентності прокурорської діяльності. Це пояснюється тим, що повинна бути свобода доступу до інформаційних ресурсів держави та наявність ефективних процедур її забезпечення. Варто додати й те, що має бути прозорість у виконанні прокурорських обов’язків, саме цей аспект допоможе забезпечити громадську довіру.
Можна організовувати різні прес-конференції, залучати прокурорів до дебатів, організовувати поштовх до співпраці з медіа простором, створювати телевізійні програми, де висвітлюються питання стосовно функціонування органів прокуратури тощо.
Таким чином, можна зробити висновок, що організувати ефективну взаємодію між прокуратурою й громадськими активістами ⸻ це досяжна мета і для її досягнення потрібно лише докласти певних зусиль.
    
Список використаних джерел:
1. Кравчук В.М., Каблак П.І. Значення громадянського суспільства та демократії у становленні взаємодії судової влади і громадськості. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». Випуск 2. Том 3. 2015. С. 161⸻166.
2. Кравчук В.М., Кравчук В.М. Громадський контроль судової влади як спосіб відновлення довіри суспільства до судів та суддів. Актуальні проблеми правознавства. 2016. Вип. 3. С. 11⸻16.
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
May
MoTuWeThFrSaSu
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція