... Час - те ж, що й гроші: не витрачайте його намарно, і у вас буде його достатньо (Г. Левіс) ...

Головне меню

Міжнародна науково-практична конференція 10.12.20 - СЕКЦІЯ №3
Право на таємницю кореспонденції – універсально визнане право людини, на охорону якого спрямовані положення важливих міжнародних договорів та політико-правових документів. Так, відповідно до ст. 12 Загальної декларації прав людини та ст. 17 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права ніхто не повинен зазнавати свавільних чи незаконних посягань, зокрема, на таємницю його кореспонденції, кожна людина має право на захист закону від такого втручання чи таких посягань. Згідно з ч. 1 ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
В Україні таємниця кореспонденції охороняється на найвищому законодавчому рівні. Відповідно до ст. 31 Конституції України кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочину чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо. Положення Конституції України про таємницю кореспонденції отримали розвиток і деталізацію в нормах статті 306 ЦК України «Право на таємницю кореспонденції».
Право на таємницю кореспонденції є особистим немайновим правом, яке належить фізичній особі. Виходячи з норм ч. 1 ст. 94 ЦК України, суб’єктом права на таємницю кореспонденції слід вважати також і юридичну особу.
Використаний законодавцем в назві статті 306 ЦК України термін «кореспонденція» є збірним поняттям. Фізична особа має право на таємницю листування, телеграм, телефонних розмов, телеграфних повідомлень та інших видів кореспонденції. Це право стосується як одержаної, так і надісланої кореспонденції, незалежно від її змісту. 
Під листуванням слід розуміти листи усіх видів та будь-які повідомлення, викладені у письмовій формі на матеріальних, як правило, паперових носіях. Поняттям кореспонденції охоплюються також бандеролі, посилки, поштові контейнери, перекази, телеграми, інші матеріальні носії передання інформації між особами. Телеграмою, телеграфним повідомленням є документальне повідомлення, лист або інформація, які передаються засобами телеграфного зв’язку. Телефонною розмовою є бесіда двох і більше осіб з використанням засобів, ліній і технологій телефонного зв’язку, тобто виду електрозв’язку для передачі голосових повідомлень у реальному часі з використанням номерного ресурсу телефонної мережі.
Наведений у ст. 306 ЦК України перелік видів кореспонденції, на які поширюється право на таємницю кореспонденції, не є вичерпним. Відкритість переліку видів кореспонденції забезпечує універсальність сфери застосування правових норм статті 306 ЦК України та їх життєздатність в умовах науково-технічного прогресу, появою нових форм комунікації та відходом застарілих. Наприклад, за офіційним повідомленням ПАТ «Укртелеком», з 1 березня 2018 року припинено надання послуг телеграфного зв’язку загального користування для всіх категорій споживачів, а саме приймання, обробку та передачу на доставку телеграм усіх видів та категорій [1]. Також відомо, що нетривалим був період використання такого засобу зв’язку як пейджер.
З розвитком інформаційно-комунікаційних технологій нові форми зв’язку набувають стрімкого поширення, витісняючи традиційні листи, телеграми, аналогову телефонію. Сучасними видами кореспонденції, на які також поширюється дія статті 306 ЦК України, є, зокрема, повідомлення, надіслані та отримані за допомогою електронної пошти, месенджерів, соціальних мереж, SMS та MMS повідомлення, IP-телефонія, аудіо- та відео-комунікація з використанням мережі Інтернет тощо.
Зміст права на таємницю кореспонденції становлять правомочності надавати згоду на ознайомлення з кореспонденцією та на її використання; перешкоджати третім особам в несанкціонованому ознайомленні з кореспонденцією; вимагати утримуватись від ознайомлення з кореспонденцією та від дій, які можуть розкрити зміст кореспонденції третім особам чи необмеженому колу осіб. 
 
Список використаних джерел:
1. Телеграфний зв’язок. Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком». Режим доступу: http://www.ukrtelecom.ua/services/customers/telegraph_new
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
Травень
ПнВтСрЧтПтСбНД
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція