...Здібним заздрять, талановитим шкодять, геніальним лестять (М.Фадуль)...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 24.02.2012 - Секція №4
Проблема експертного висновку як засобу доказування в господарському процесі є безумовно важливою, так як мало хто з науковців її досліджував. Саме інститут судoвoї eкспертизи є oдним із нaйвaжливiших iнститутів гoспoдaрськoгo прoцесу. А тому судoвa eкспeртизa пoвиннa признaчaтися лишe у рaзі дiйснoї пoтрeби у спeцiaльних знaннях для встaнoвлeння фaктичних дaних, щo вхoдять дo прeдмeту дoкaзувaння, тoбтo у рaзі, кoли виснoвoк eкспeртa нe мoжуть зaмiнити iншi зaсoби дoкaзувaння. Якщo наявні у спрaвi дoкaзи є супeрeчливими, їх oцiнку в рaзi нeoбхiднoстi мoже бути здiйснeнo гoспoдaрським судoм з признaчeнням вiдпoвiднoї судoвoї eкспeртизи.
При розгляді судових справ у господарських судах часто виникає необхідність проведення експертного дослідження в процесі доказування позову однієї зі сторін господарського процесу. Процесуальний порядок проведення такого дослідження, одержання висновку та його оцінки визначений ГПК України. 
Тому одним із засобів доказування є висновок експерта, який, як і всі докази, відповідно до ст. 34 ГПК, має відповідати вимогам відносності й допустимості. Вимога відносності полягає в оцінці того, чи можна віднести даний доказ до розглядуваної справи, тому питання відносності вирішується ще до призначення експертизи. Відповідно до вимог про допустимість доказів, установлених ст. 34 ГПК, обставини справи, які відповідно до законодавства мають бути підтверджені визначеними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Таким чином, обставини, які можуть бути підтверджені тільки за допомогою спеціальних знань, мають бути підтверджені експертним висновком.
Висновок експерта є одним із джерел одержання доказів у справі, спростувати який іншими доказами, без проведення інших спеціальних досліджень (додаткової чи повторної експертизи) досить непросто. І тому досить важливим є питання про те, кому може бути доручено проведення експертизи. Частина 3 ст. 41 ГПК передбачає, що проведення судової експертизи має бути доручено державним спеціалізованим установам чи безпосередньо особам, які відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про судову експертизу», тобто це можуть бути інші фахівці з відповідних галузей знань [1].
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про судову експертизу» судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань, а судовими експертами державних спеціалізованих установ можуть бути фахівці, які мають відповідну вищу освіту, освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче спеціаліста, пройшли відповідну підготовку та отримали кваліфікацію судового експерта з певної спеціальності [2]. За загальним правилом доручати проведення судової експертизи можливо лише тим особам, яких атестовано відповідно до Закону і включено до державного Реєстру атестованих судових експертів, ведення якого покладено на Міністерство юстиції України [3].
Відповідно до ст. 42 ГПК у випадках недостатньої ясності чи неповноти висновку судового експерта господарський суд може призначити додаткову судову експертизу [1]. Тобто можна зробити висновок, що додаткова експертиза може бути призначена, якщо експертний висновок проведений не за всіма матеріалами, наданими для дослідження фахівцю, не на всі поставлені питання експерт дав вичерпні відповіді (неповнота висновку) чи в дослідженому судом висновку є неясності, які не можна роз’яснити за допомогою пояснень експерта в суді (неясність висновку). Що ж до проведення повторної експертизи, то відповідно до ст. 42 ГПК при необхідності господарський суд може призначити повторну судову експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту. Тобто її необхідність зумовлена, насамперед, необґрунтованістю висновку чи сумнівами в його правильності. В цьому випадку сумніви виникають саме в кваліфікації експерта, тому закон і передбачає доручення експертизи іншому експерту.
Висновок експерта – процесуальний документ, у якому викладаються підстави проведення експертизи, хід і результати експертного дослідження.
У висновку експерта варто розрізняти зміст (викладення встановлених фактів та їх професійна оцінка у висновку, який було зроблено експертом) і форму (висновок як акт). Обидва елементи є однаково важливими при визначенні доказової сили висновку експерта. Якщо суд визнає висновок недостовірним, то не розглядатиме його як судовий доказ; так само і недотримання форми, незважаючи на обґрунтований і об’єктивний висновок експерта, не дає можливості визнати його судовим доказом, так як недотримання процесуальних вимог не дозволяє розглядати отриманий висновок як належний доказ. 
Оскільки висновок експерта є доволі специфічним видом доказів (при його оцінці необхідно мати на увазі, що на відміну від інших доказів, він з’являється тоді, коли спірні відносини вже виникли, і вирішити їх у добровільному порядку неможливо), саме він може виступити тим об’єктивним критерієм, який допоможе встановити істину у справі.
 
Список використаних джерел:
1. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 р. №1798-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
2.  Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 р. №4038-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4038-12 
3. Про деякі питання практики призначення судової експертизи: Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 11.11.1998 р. № 02-5/424 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=v_424800-98 {jcomments on}
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
May
MoTuWeThFrSaSu
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція