... Коли суть справи обміркована заздалегіть, слова приходять самі собою (Гроцій) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 14.05.2013 - Секція №2
Актуальність теми. Становлення України як правової держави, проведення адміністративної реформи та реформи адміністративного права обумовило гостру потребу в новому розумінні багатьох соціальних цінностей. Так, зокрема Конституція України визначає, що «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю» [3, с. 3]. Тому одним з важливих завдань держави, її правоохоронних та судових органів є зміцнення й охорона громадського порядку, у сфері якого найчастіше вчиняються адміністративні правопорушення. Успішне виконання зазначеного завдання залежить в тому числі від ефективності заходів протидії дрібному хуліганству – найпоширенішому правопорушенню проти громадського порядку, від своєчасності профілактики, запобігання й припинення конкретних проявів цього негативного явища.
Слід зазначити, що за останні 10 років в Україні зареєстровано понад 1,5 млн. випадків вчинення дрібного хуліганства. Більше того, з кожним роком зростає кількість випадків вчинення порушень громадського порядку, зокрема, дрібного хуліганства, за участю неповнолітніх: їх частка становить 7,2 % від загальної кількості зареєстрованих випадків [5, с.57].
За таких обставин актуалізується необхідність проведення наукових досліджень в цій сфері, вивчення питань, що пов’язані із визначенням поняття, причин та умов вчинення дрібного хуліганства, складу правопорушення, а також компетенції відповідних суб’єктів щодо протидії цьому негативному явищу. Вона зумовлена тим, що різного роду прояви порушення громадського порядку, а зокрема, дрібне хуліганство, є суспільно небезпечними діяннями, які обмежують права громадян на недоторканність особи, відпочинок, спокій тощо. 
Теоретичною основою даної статті стали положення, які містяться в працях зарубіжних та вітчизняних вчених у різних галузях юридичної науки й адміністративного права та процесу, зокрема: В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, Л.В. Борисової, А.С. Васильєва, В.І. Жукова, У.В.Зініної, Р.А. Калюжного, С.В. Ківалова та ін. Безпосереднім теоретичним підґрунтям для дослідження адміністративно-правового механізму протидії дрібному хуліганству стали наукові розробки Д.М. Бахраха, І.П. Голосніченка, А.П. Клюшніченка, Ю.М. Козлова, В.К. Колпакова, О.П. Коренєва.
Дрібне хуліганство, як соціальне явище завдає великої шкоди суспільству, посягає на його моральні устої та звичаї, ображає честь та гідність громадян. Законодавством встановлено, що дрібне хуліганство - це нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян [2, ст. 173]. Під час вчинення хуліганських дій завдається значна шкода суспільству, порушуються основні засади суспільної моралі, заподіюється матеріальна шкода, принижується людська гідність, здійснюється посягання на особисту недоторканність, порушується загальний ритм роботи і відпочинку громадян.
Хуліганство, як і будь-який інший злочин, вчиняється в умовах конкретної обстановки, тобто місця, часу й інших об'єктивних обставин. Воно може бути скоєне в будь-який час доби.
Дослідженнями встановлено, що найбільша кількість хуліганських вчинків відбувається у вечірній час – 63 % і в період з 12 до 18 год. – 29 %. На нічні і ранкові години припадає 10% випадків вчинення даного виду злочину.
[5, ст. 135].
За днями тижня найбільша активність хуліганських проявів спостерігається в неділю та суботу (40 %). У той же час приблизно 60 % аналізованого злочину припадає на будні дні.Суб’єктом дрібного хуліганства визнається фізична особа, яка досягла визначеного законом віку (16 років) та є осудною, тобто особа здатна усвідомлювати характер вчинення дій та керувати ними. У процесі дослідження вікових характеристик особи, що вчинила дрібне хуліганство, встановлено такі вікові групи: 18-24 роки – 31  %; 25-29 років – 38 %; 30-49 років – 24 %; 50 років та понад – майже 6 %. Крім того, значна кількість випадків дрібного хуліганства вчиняється у стані сп’яніння (алкогольного, наркотичного). Цей показник становить приблизно 72,7 % [5, ст. 139].
Ну нашу думку, головним чинником вчинення протиправних дій є намагання, що спонукає продемонструвати неповагу до устрої суспільства та посилити власний авторитет у своїй свідомості
Суттєвою умовою, що сприяє хуліганству, є неорганізованість дозвілля або формальне проведення культурно-масових заходів, диспропорція економічного і соціально-культурного розвитку. Внаслідок цього створюється ґрунт для зловживання спиртними напоями, безконтрольності поведінки, формуються на антисоціальній основі групи молоді [1, с. 508].
Моральні, соціально-психологічні проблеми багато в чому залежать від невирішених побутових проблем. Дослідження показують наявність певної залежності між можливостями задоволення потреб і типовою поведінкою в сім'ї. Наприклад, чим вищий ступінь незадоволення потреб, тим більше приводів для сімейних конфліктів.
При з'ясуванні причин виникнення хуліганських спонукань у підлітків встановлено: озлобленість, гнів, помста, неповажне ставлення до оточуючих, що виявляються при вчиненні хуліганських дій. Вони є результатом сімейного виховання. Удосконалення і зміцнення сімейних відносин позитивно впливає і тим самим обумовлює тенденції до зниження зростання злочинності [4, с.23].
Висновки. Отже, основними шляхами удосконалення механізму протидії дрібному хуліганству потрібно здійснити за такими напрямками:
 вдосконалення нормативно-правового закріплення протидії дрібному хуліганств, а саме внесення змін до санкції ст.173 КпАП,яка передбачає що дрібне хуліганство тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Сума штрафу на 2013 рік, за даний вид правопорушення, сягає 51-119 грн. На нашу думку, сума даного стягнення не значна і через це громадяни нехтують нормами чинного законодавства.
 посилення та вдосконалення профілактики дрібного хуліганства, направлені на запобігання даного правопорушення, активно використовувати заходи переконання. З цією метою посилити патрульно-постову службу міліції у місцях найбільшого здійснення дрібного хуліганства, активізувати боротьбу з пияцтвом, розробляти і провадити комплекс заходів разом з державними та громадськими об'єднаннями, застосувати заходи дисциплінарного впливу згідно з діючим законодавством (наприклад, позбавлення премії, перенесення відпустки і т. ін.)
 проводити більш активну культурно-виховну роботу з молоддю.
 
Список використаних джерел:
1. Битяк Ю.П. Административное право Украины: учебн. пособие / [Ю.П. Битяк, В.В.Богуцкий, В.Н. Гаращук и др.]: под ред. проф. Ю.П. Битяка. – Х.: Право, 2005. – 576с.
2. Калюжний Р.А. Кодекс України про адміністративні правопорушення: науково-практичний коментар / Р.А. Калюжний, А.Т. Комзюк, О.О. Погрібний. – К.: Правова єдність, 2008. – 781 с.
3. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості ВРУ – 1996. – № 30. – 141 с.
4. Михайлов О.Є. Профілактика насильницьких злочинів органами внутрішніх справ (навчальний посібник) / О.Є. Михайлов, В.Г. Лихолоб. – К., 2001. – 68 с.
5. Волкова Л.М. Адміністративно-правова протидія дрібному хуліганству: дис. на здобуття наук ступеня кандидата юрид. наук: спец. 12.00.07 / Л.М. Волкова. – Сімферополь., 2006. – 210 с. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
August
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція