... Коментарі вільні, але факти священні (Ч. Скотт) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 28.06.2013 - Секція №3
Відповідно до ст. 3 Цивільного процесуального кодексу України (далі - ЦПК України) передбачено можливість кожної особи звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів [5]. В зазначеній нормі реалізується міжгалузевий інститут, що є основою юридичних гарантій забезпечення прав і свобод людини і громадянина, закріплених Конституцією України[2, c. 171]. Право кожного на звернення до суду за захистом своїх прав і свобод є універсальним юридичним засобом відстоювання людиною свого правового статусу[1, c. 609; 3, c. 54]. Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 09.07.2002року №15-рп/2002 у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім “Кампус Коттон клаб” щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) зазначено, що право особи на звернення до суду за вирішенням спору не може бути обмежене законом, іншими нормативно-правовими актами [9].
Однак, відповідно до ч. 2 та 3 ст. 38 Закону України “Про фізичну культуру і спорт” від 24.12.1993 №3808-XII (редакція від 05.12.2012 р.), діяльність у професійному спорті спортсменів, тренерів та інших фахівців, провадиться відповідно до цього Закону, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів, а також статутних та регламентних документів відповідних суб'єктів сфери фізичної культури і спорту та міжнародних спортивних організацій. Зокрема, діяльність у сфері професійного футболу регулюється Регламентом Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ОПФКУ “Прем’єр-ліги” сезону 2012/2013 рр., який в п. 1.6 та 2 ст. 68 закріплює, що для вирішення будь-яких спірних питань і конфліктів, що виникають між суб’єктами футболу в межах дії Статуту або регламентних документів Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація футболу України» та Об’єднання професіональних футбольних клубів України «Прем’єр – ліга», обов’язок футболістів вичерпати всі внутрішні засоби правового захисту в межах статутних і Регламентних норм Об’єднання професіональних футбольних клубів України «Прем’єр – ліга», Всеукраїнської спортивної громадської організації «Федерація футболу України» , Союзу Європейських Футбольних Асоціацій, Міжнародної Федерації Футбольних Асоціацій, а також Спортивного Арбітражного Суду в місті Лозанна (Швейцарія). У випадку подання позовних заяв до судів загальної юрисдикції без попереднього вичерпання всіх внутрішніх засобів правового захисту до заявників застосовуються санкції згідно з Дисциплінарними правилами ФФУ [6; 7]. З цього випливає, що зазначені вище положення встановлюють заборону на безпосереднє звернення за захистом до судової гілки влади.
У зв’язку з цим, слід враховувати правові позиції Пленуму Верховного Суду України, який у п. 8 своєї Постанови від 01.11.1996 р. № 9 “Про практику застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” зазначив, що суд не вправі відмовити особі в прийнятті позовної заяви чи скарги лише з тієї підстави, що її вимоги можуть бути розглянуті в передбаченому законом досудовому порядку [8].
Таким чином, норми Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ОПФКУ “Прем’єр-ліги” сезону 2012/2013рр. обмежують право заінтересованої особи на звернення до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, яке передбачене нормами Конституції України та ЦПК України. Тим самим відбувається порушення невід’ємного особистого права на судовий захист та забезпечення принципу верховенства права [2, c. 176-177]. 
Враховуючи викладене вважаємо, що для ефективного захисту прав, свобод чи інтересів особи у галузі професійного футболу, необхідно норми Закону України “Про фізичну культуру і спорт” та Регламенту Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ОПФКУ “Прем’єр-ліги” сезону 2012/2013 рр. привести у відповідність з положеннями Конституції України та ЦПК України. Це в свою чергу, стане необхідною умовою для утвердження принципу верховенства права, а також реалізації судової влади у сфері цивільного судочинства. 
 
Список використаних джерел:
1. Конституція України науково-практичний коментар / [В.Б. Авер’янов, А.В. Батанов, Ю.В.Баулин та ін.]; під ред. В.Я. Тація, Ю.П. Битяка, Ю.М. Грошевого та ін. – Х.: Право, 2003. – 805 с.
2. Шило О.Г. Право на судовий захист у системі основних прав людини / О.Г. Шило // Проблеми законності. – Вип. 99. – 2008. – С. – 171-180.
3. Мігоряну С.Д. Право на судовий захист як інститут конституційного права: доктрина і практика реалізації / С.Д. Мігоряну // Науковий вісник Чернівецького університету. – Вип. 286. – 2005. – С. 53-57.
4. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР. – [Електронний ресурс]. – Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
5. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 №1618-IV. – [Електронний ресурс]. – Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.
6. Про фізичну культуру і спорт: Закон України від 24.12.1993 №3808-XII. – [Електронний ресурс]. – Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3808-12.
7. Регламент Всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів ОПФКУ “Прем’єр-ліги” сезону 2012/2013рр. від 01.06.2012р. – [Електронний ресурс]. – Федерація Футболу України. Нормативні документи. – Режим доступу: http://www.ffu.org.ua/ukr/ffu/ndocs/ffu_regulation/.
8. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996 р. №9. – [Електронний ресурс]. – Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0009700-96.
9. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю “Торговий Дім “Кампус Коттон клаб” щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 09.07.2002 №15-рп/2002. – [Електронний ресурс]. – Верховна Рада України. Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-02. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
May
MoTuWeThFrSaSu
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція