... Коли суть справи обміркована заздалегіть, слова приходять самі собою (Гроцій) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 08.10.2013 - Секція №5
Забезпечення ефективності виборчої системи та середовища з метою проведення президентських і парламентських виборів відповідно до міжнародних стандартів демократичних виборів та рекомендацій ОБСЄ/Бюро демократичних інститутів та прав людини є важливою складовою порядку денного асоціації Україна – ЄС. Через тісний зв’язок з усіма без виключень галузями законодавства, високий рівень розвитку науково-технічного прогресу та інтеграцію його здобутків до сфери правозастосування сучасна криміналістика і криміналісти приречені бути активними учасниками процесу розробки та впровадження ефективних заходів, спрямованих на забезпечення реалізації євроінтеграційних устремлінь народу України. 
Завданням криміналістики в нових умовах є не тільки формалізація криміналістичних знань, але й уніфікація криміналістичних рекомендацій стосовно прагматичних цілей, задоволення актуальних запитів практики і оперативне впровадження пропонованих наукою інноваційних розробок [1, с. 39]. З огляду на «технологізацію» криміналістичного знання і нагальні потреби інформаційного суспільства, розроблюваний на основні актуальних науково-технічних засобів та інформаційних технологій новітній «продукт» криміналістики повинен слугувати сталому розвитку України як демократичної, соціальної і правової держави через всебічне забезпечення конституційних прав і свобод кожного її громадянина. Передусім, виборчих прав.
Першочергові зусилля криміналістів мають бути сконцентровані не тільки на виробленні ефективних криміналістичних методик розслідування злочинів, вчинених в аналізованій сфері правовідносин, але й на виявленні найбільш незахищених від неправомірного втручання ззовні етапів і процедур виборчого процесу, розробленні ефективних заходів з попередження злочинних порушень виборчих прав громадян і створенні умов для своєчасного і повного розкриття і розслідування злочинів, пропонуванні засобів криміналістичної техніки та інформаційних технологій, застосування яких нейтралізуватиме шкідливий вплив недоліків законодавчого регулювання та сумнозвісного «суб’єктивного» чинника. Плідним підґрунтям для вироблення дієвих криміналістичних рекомендацій і надання їм практичної спрямованості може слугувати аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду законодавчого регулювання і технологічного забезпечення виборчого процесу та вивчення криміналістичної характеристики типових кримінальних правопорушень, що мали місце під час попередніх виборчих кампаній. 
Відправним положенням для наукових розвідок у цьому напрямку можна визнати той факт, що з метою підвищення рівня довіри суспільства до виборів, публічності та відкритості виборчого процесу, доступу громадськості до спостереження у режимі реального часу під час голосування, а також створення відеозапису підрахунку голосів виборців Верховна Рада України Законом України «Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року» від 05.07.2012 р. №5175-VI (далі – Закон) впровадила використання системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення (далі – система відеоспостереження), яка у передбаченому цим Законом порядку мала би забезпечити створення інформації, передачу зображення з приміщення для голосування з можливістю його перегляду на відповідному веб-сайті у мережі Інтернет (vybory2012.gov.ua, за аналогією з російським Інтернет-ресурсом webvybory2012.ru), а також подальше збереження створеної в процесі відеоспостереження інформації. За задумом законодавця, ця інформація повинна була використовуватися правоохоронними органами, судами, Центральною виборчою комісією в якості доказів (див п. 1 ч. 1 ст. 112 Закону України «Про вибори народних депутатів України» від 17.11.2011 р. № 4061-VI, ст.ст. 84, 99 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 р. № 4651-VI), чим обґрунтовувалася потенційна значимість такої інновації.
На виконання цього Закону Кабінет Міністрів України постановою від 08.08.2012 р. № 766 затвердив Технічне завдання та конфігурацію створення системи відеоспостереження, а ЦВК своєю постановою від 13.09.2012 р. № 892 – Порядок здійснення відеоспостереження на виборчих дільницях з використанням засобів відеоспостереження, доступу та контролю за функціонуванням системи відеоспостереження під час проведення виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року.
Ефективне використання такої системи під час голосування і підрахунку голосів принципово здатне забезпечити відеофіксацію низки кримінальних правопорушень і запобігти, зокрема: незаконному використанню завідомо незаконно виготовлених виборчих бюлетенів, бланків відкріпних посвідчень, бюлетенів для голосування на референдумі, завідомо підроблених виборчих документів, документів референдуму; незаконній передачі іншій особі виборчого бюлетеня виборцем; викраденню та/або приховуванню виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, виборчого протоколу чи протоколу комісії з референдуму або скриньки з бюлетенями; незаконному знищенню та/або псуванню скриньки з бюлетенями; підписанню виборчого протоколу та/або протоколу комісії з референдуму до остаточного підрахунку голосів чи встановлення результатів голосування; включенню неврахованих виборчих бюлетенів чи бюлетенів для голосування на референдумі до числа бюлетенів, використаних при голосуванні; підміні дійсних виборчих бюлетенів з позначками виборців чи громадян, які мають право брати участь у референдумі; незаконному внесення до протоколу змін після його заповнення; умисному наданню членом виборчої комісії чи комісії з референдуму громадянину можливості проголосувати за іншу особу чи проголосувати більше ніж один раз у ході голосування; наданню виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумі особі, яка не включена до списку виборців на відповідній виборчій дільниці (дільниці з референдуму); наданню виборцю заповненого виборчого бюлетеня (бюлетеня для голосування на референдумі); голосуванню виборцем, який бере участь у виборах або референдумі, в т. ч. за змовою з членом виборчої комісії або комісії з референдуму, на виборчій дільниці більше ніж один раз (ст.ст. 158, 158-1 КК України). 
Однак, потенціал системи відеоспостереження під час чергових парламентських виборів 2012 р. у повній мірі не було реалізовано. Так, за висновком Рахункової палати України, 955,3 млн. грн., спрямовані на оплату створення і функціонування цієї системи відеоспостереження, були витрачені неефективно [2]. Дійсно, за допомогою згаданої системи було зафіксовано лише один-єдиний відомий випадок неправомірного вкидання у виборчу скриньку стосу бюлетенів у приміщенні для голосування звичайної виборчої дільниці [3]. В той же час ЦВК вперше від проголошення незалежності України визнала неможливим установлення достовірних результатів голосування у п’яти одномандатних виборчих округах через численні (достовірно не встановлені) порушення. Ще троє народних депутатів України були позбавлені мандатів після завершення виборчої кампанії за рішеннями суду, нібито через допущені у виборчому процесі порушення і фальсифікацію результатів волевиявлення, що також залишилося поза фокусом системи відеоспостереження. Витрати ж на організацію проведення повторних виборів 15 грудня 2013 р. лише у п’яти проблемних округах додатково спустошать Держбюджет на 22 млн грн. 
Низька результативність використання системи відеоспостереження і пов’язані з цим збитки Державного бюджету, передусім, пов’язані з тим, що при формуванні законодавчих приписів і визначенні основних принципів і технологій проектування, проектних рішень щодо нормативно-методичного, організаційного, системотехнічного та апаратно-програмного забезпечення цієї системи не були враховані базові засади використання науково-технічних засобів. Зокрема, наукової спроможності та надійності, згідно яких будь-який технічний засіб і правила його застосування повинні базуватися на обґрунтованих наукових даних, пройти випробовування компетентними органами і бути ними рекомендованими до практичного застосування; ефективності використання; забезпечення збереження цілісності джерел доказової інформації і запобігання викривленню фіксованих відомостей тощо. Внаслідок цього майже через рік після завершення виборчого процесу утаємниченим чином було встановлено факт незаконного використання понад 6 тис. виборчих бюлетенів на користь одного з кандидатів лише на одному з виборчих округів [4].
Тому у положеннях чинних законів про вибори і референдуми, а також перспективному Виборчому кодексі України і відповідних підзаконних нормативно-правових актах повинні знайти своє невідкладне закріплення побудовані на врахуванні найбільш доцільних криміналістичних рекомендацій імперативні приписи щодо:
1. Обов’язкового використання модернізованої системи відеоспостереження, на технічні компоненти якої з Державного бюджету України вже витрачено понад 195,9 млн. грн., під час проведення виборів всіх видів (президентських, парламентських, місцевих; чергових, позачергових, повторних і проміжних), а також будь-яких референдумів (всеукраїнського та місцевих). 
2. Розширення кола приміщень, встановлення системи відеоспостереження в яких є обов’язковим, за рахунок приміщень окружних виборчих комісій, дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць, спеціальних виборчих дільниць, Центральної виборчої комісії та будь-яких інших приміщень, де здійснюється голосування, підрахунок голосів виборців (в т.ч. й повторний), встановлення підсумків голосування і результатів виборів, а також зберігаються виборчі документи до завершення виборчого процесу. Адже якщо безперервному функціонуванню системи відеоспостереження в режимі передачі зображення з 32188-ти звичайних виборчих дільниць у 2012 р. було дозволено спустошити Державний бюджет на сотні мільйонів гривень, то облаштування й експлуатація цієї системи хоча б у режимі запису і збереження інформації додатково у 1458-ми спеціальних, 116-ти закордонних, 225-ти окружних і одній Центральній виборчій комісії порівняно не суттєво збільшить загальний виборчий кошторис майбутніх виборів з урахуванням того факту, що левова частка порушень виборчого законодавства вчинялася за межами приміщень для голосування звичайних виборчих дільниць.
3. Розширення кола об’єктів відеоспостереження за рахунок включення до їх числа крім місць видачі виборцям виборчих бюлетенів і проведення робіт із списками виборців і стаціонарних скриньок для голосування, переносних скриньок та усіх виборчих документів, опрацювання яких пов’язано з підрахунком голосів виборців і встановленням підсумків голосування та результатів виборів.
4. Модернізації стаціонарної системи відеоспостереження за рахунок її переоснащення та доукомплектування мобільними засобами кольорового відеозапису з підвищеною роздільною здатністю і тривалістю безперервної фіксації, з можливістю запису звукового сигналу, перемінним фокусом, а також обов’язковою фіксацією місця, дати та часу зйомки, що дозволятиме оперативно реагувати на динамічну й різноваріантну картину злочинних порушень виборчого законодавства. 
 
Список використаних джерел:
1. Шепитько В.Ю. Криминалистика в системе уголовно-правовых наук: современные тенденции и задачи / В.Ю. Шепитько // Правовые проблемы противодействия преступлениям и иным правонарушениям: матер. междунар. науч.-практич. конф. 26 апреля 2013 года / под общ. ред. Г.В. Патраковой. – Сургут: Изд.-полиграф. комплекс, 2013. – С. 36-39.
2. Чергові вибори – невиправдані трати [Електронний ресурс] / Рахункова палата України. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/publish/article/16742207;
3. На дільниці у Дніпропетровську вкинули пачку бюлетенів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2012/10/29/6976006/.
4. На користь «регіонала» Маркова підробили більше 6 тисяч бюлетенів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2013/09/3/6997212/ {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2020
December
MoTuWeThFrSaSu
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція