... Тричі вбивця той, хто вбиває думку (Р. Ролан) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 11.12.2013 - Секція №2
Інститут адміністративної відповідальності є одним з важливих інститутів адміністративного права, який виступає важливим засобом охорони громадського порядку і якому притаманні всі ознаки юридичної відповідальності. За допомогою цього інституту здійснюється захист не тільки адміністративно-правових відносин, а й відносин врегульованих нормами фінансового, екологічного, трудового, митного, а в деяких випадках цивільного права та процесуальних галузей.
Адміністративна відповідальність, як один із видів юридичної діяльності, регулюється Кодексом України про адміністративні правопорушення.
Бондаренко Г.П. вважає, що „адміністративна відповідальність – це форма реагування держави на правопорушення, яке виявляється в застосуванні уповноваженими державними органами, службовими особами, громадськістю до винної особи адміністративних санкцій у межах і порядку, встановлених законодавством; це обов’язок правопорушника звітувати за свою протиправну поведінку і зазнавати за неї несприятливих наслідків, передбачених санкцією правової норми” [1].
Погоджуючись з думкою Бондаренка Г.П. можна зазначити, що дійсно держава повинна  контролювати уповноважені державні органи які здійснюють адміністративну відповідальність. Адміністративна відповідальність, як форма негативного реагування з боку держави в особі її компетентних органів на відповідну категорію протиправних проявів (передусім адміністративних проступків), є такою відповідальністю згідно з якою особи, які скоїли ці правопорушення, повинні дати відповідь перед уповноваженими державними органами за свої неправомірні дії і понести за це адміністративні стягнення в установленому законом порядку.
Зважаючи на те, що в юридичній літературі поняття «адміністративна відповідальність», досліджується в основному через визначення та уточнення ознак цього правового явища, що дозволяє відокремити адміністративну відповідальність від інших видів юридичної відповідальності та уточнити її зміст, ми пропонуємо досліджувати її зміст через розкриття і уточнення її функцій та цілей.
Зокрема, стверджуючи, що однією з особливостей адміністративної відповідальності є те, що вона застосовується органами державного управління (переважно органами виконавчої влади) в процесі реалізації ними функцій державного управління, одним із ключових моментів юридичної відповідальності є державний примус. А у свою чергу такий примус виражається через функції адміністративної відповідальності. Серед яких важливе місце займає превентивна функція, яка спрямована на попередження адміністративних проступків в майбутньому, як з боку правопорушника, так і інших громадян [2]. 
Отже, наприклад, Трофімова М.П. визначає функції юридичної відповідальності як основні напрями впливу норм юридичної відповідальності на суспільні відносини, за допомогою яких досягаються її цілі і проявляється її призначення [3, с. 6]. А Галаган І.А. під функціями юридичної відповідальності розуміє основні прояви її призначення [4, с. 133]. Враховуючи наведені визначення зазначимо, що ця функція включає в себе дві складові: загальне і спеціальне попередження. У випадках застосування штрафної (каральної) відповідальності примус має прояв або в обмеженні прав особи, яка притягується до відповідальності (позбавлення права займати певні посади, позбавлення права керувати автомобілем тощо), або в накладенні додаткових обов’язків (сплатити штраф тощо). 
Італійський мислитель та правознавець Чезаре Беккариа у своїй праці «Про злочини та покарання» наголосив, що краще запобігати злочину, ніж карати за нього, тому що це становить мету будь-якого ефективного законодавства [5, с. 18]. 
Правильним, на нашу думку, є твердження, що прояв злочинних дій зароджується у суспільстві. Тому можна було б віднести виконання превентивної функції адміністративної відповідальності саме щодо суспільства, а не лише до конкретної особи. По-перше, враховуючи що злочинність являє собою соціальне явище, тому що на нього впливають умови життя населення та неправомірна поведінка окремих осіб у ньому, важливо приділяти увагу поширенню злочинності серед визначених верств населення, наприклад серед безробітних людей віком до 30 років. По-друге, окрім виконання прямого впливу на подальшу поведінку окремої особи, яка вчинила адміністративне правопорушення і понесла за це покарання, адміністративна відповідальність опосередковано впливає на поведінку людей у суспільстві яке безпосередньо оточує особу-правопорушника. Такий вплив здійснюється не лише як попередження про негативні наслідки протиправних дій і як стримуючий фактор для правопорушників, а і як показник реальності виконання суспільного договору покарання порушників встановлених у суспільстві правил поведінки.
 
Список використаних джерел:
1. Бардакова Л.В. Актуальні проблеми адміністративної відповідальності \ Л.В. Бардакова [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/36_PWMN_2010/Pravo/ 76610.doc.htm
2. Голоядова Т.О. Поняття та види функцій адміністративної відповідальності \ Т.О.Голоядова \\ Актуальні проблеми політики – 2009. – Вип.37. – С. 83 
3. Трофимова М.П. Функции юридической ответственности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. \ М.П. Трофимова – Саратов, 2000. – 22 с. 
4. Галаган И.А. Административная ответственность в СССР (государственное и материальное исследование). \ И.А. Галаган – Воронеж, 1970. – 198 с.
    5. Кури Г. Концепции предупреждения преступности: помогут ли строгие наказания \ Г. Кури \\ Вплив покарань на злочинність: кримінологічні дослідження. – 2009. – Вип.3. – С. 12-54. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
August
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція