...Дискусія–спосіб зміцнити опонента в його помилках (Амброз Бірс)...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 11.12.2013 - Секція №2
Державне управління – це організуюча діяльність державних органів виконавчої влади, яка полягає в організації виконання законів і нормативно-правових актів, здійсненні розпорядження ресурсами загальнодержавної власності, з метою комплексного соціально-економічного розвитку, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах життя.
Державне управління завжди являє собою певну організуючу діяльність, у результаті якої виникають конкретні, управлінські за змістом відносини [5, c. 8]. Управлінський вплив, який виникає під час цієї організуючої діяльності і налагодження управлінських відносин, може мати різний за своїми параметрами характер: це і державне регулювання, і централізоване керівництво, і оперативне управління. Державне управління, функціонуючи у правовому полі чинного законодавства, у випадку його порушення, тягне за собою юридичну відповідальність.
Важливе місце у сфері державного управління займає управління у сфері надання адміністративних послуг. 
Правове регулювання у відповідній сфері здійснюється законами та іншими нормативно – правовими актами зокрема Законом України “Про адміністративні послуги” та постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 р. №118 “Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг.
Відповідно адміністративна послуга – це правовідносини, що виникають при реалізації суб'єктивних прав фізичної або юридичної особи за їх заявою в процесі публічно-владної діяльності адміністративного органу для отримання певного результату [4, c. 27].
Адміністративні послуги центральних органів виконавчої влади, надаються через центри надання адміністративних послуг міських рад та районних державних адміністрацій. З метою забезпечення належної доступності адміністративних послуг можуть утворюватися територіальні підрозділи центру надання адміністративних послуг. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, визначається органом, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг. Відповідно до закону «Про адміністративні послуги» центр надання адміністративних послуг – це постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ виконавчого органу міської, селищної ради або Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, районної, районної у містах Києві, Севастополі державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. Основним завданням центру є забезпечення зручності та прозорості під час отримання громадянами та суб’єктами господарювання адміністративних послуг [1, ст.12].
Надання адміністративних послуг в електронній формі та доступ суб’єктів звернення до інформації про адміністративні послуги з використанням мережі Інтернет забезпечуються через Єдиний державний портал адміністративних послуг, який є офіційним джерелом інформації про надання адміністративних послуг в Україні. Держателем Єдиного державного порталу адміністративних послуг є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку.
В умовах сучасного розвитку України дуже гостро постає питання саме підготовки кваліфікованих кадрів, здатних належним чином надавати адміністративні послуги. Існуюча система підготовки кадрів не передбачає спеціалізованої підготовки службовців у вказаній сфері, позначається на їх фаховості, а це спричиняє скарги зі сторони населення та знижує авторитет органів влади в частині реалізації закріплених у Конституції України прав і свобод людини і громадянина. 
На жаль, процеси адміністративно-кадрових реформацій у регіонах відбуваються вкрай повільно. Необхідність управлінських перемін в Україні викликана диспропорціями залишків минулих тоталітарних і сучасних демократичних управлінських систем, неузгодженістю їх з новим соціально- політичним курсом національного державотворення та неконструктивністю щодо переходу на шлях ринкової економіки. Тому поставлено ключове завдання, що передбачає істотне оновлення управлінської еліти з тим, щоб до системи управління прийшли люди нової генерації. Особливо важливо запобігти прикрим рецидивам непрофесіоналізму та некомпетентності при формуванні кадрового потенціалу.
Сьогодні стан державної служби і державних службовців в Україні вимагає істотного поліпшення. Недоліки і вади старої адміністративної системи особливо відчутні в умовах системної суспільно-економічної та політичної трансформації в Україні [3, c. 171]. Вони значно посилюються невідповідністю застарілих організаційних форм та методів адміністрування сучасним можливостям і потребам суспільства. Отже, мета формування кадрового потенціалу – підготовка професіоналів, конкурентоспроможних на ринку праці, таких, що вільно володіють професією та орієнтуються у суміжних галузях діяльності.
Тому з наявністю некваліфікованих кадрів одночасно постає питання про їх відповідальність у разі порушень вимог законодавства чи то неналежному виконанні своїх обов’язків віднесених до їх компетенції. Персональну відповідальність за виконання Закону несуть керівники адміністративних органів, посадові і службові особи, які уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги, адміністратори. За порушення встановленого порядку надання адміністративних послуг винні особи несуть дисциплінарну, цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом. Збитки, завдані діями або бездіяльністю посадових осіб адміністративних органів, центрів надання адміністративних послуг, відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів з подальшою реалізацією адміністративними органами права зворотної вимоги (регрес) до таких посадових осіб щодо відшкодування збитків, завданих державному бюджету, місцевим бюджетам, у встановленому законодавством порядку. Критеріями оцінки якості надання адміністративної послуги є показники, які визначають рівень задоволення потреб та інтересів одержувача, професійність діяльності адміністративних органів [2, c. 14].
Оцінюючи в державне управління у сфері надання адміністративних послуг, а також саму роботу відповідних центрів, варто зауважити, що в цілому державна політика в цій сфері знаходиться на правильному шляху, але говорити про абсолютну її досконалість ще зарано, хоча перші кроки вже зроблено залишається ще багато проблем, які необхідно вирішувати негайно. Майже половина українців (47,5%) за останній рік зверталися до органів влади за адміністративними послугами. З них повністю задоволеними залишилися 6,9%, переважно задоволені – 39,6%, переважно не задоволені 27.7%, зовсім задоволені 21.4%, важко відповісти 4,4% опитаних фондом "Демократичні ініціативи" та Київським міжнародним інститутом соціології. Серед найбільш негативних елементів при наданні адміністративних послуг найчастіше були вказані: великі черги (23%), відсутність чітких пояснень всіх обставин справи та необхідних документів (17%), зволікання з розглядом справи (17%). Ніяких негативних елементів в отриманні послуг не побачили 21% серед тих, хто за послугами звертався. Протягом останніх 12 місяців 11% населення давали хабарі за надання адміністративних послуг, 76% – не давали і ще 13% відмовилися відповідати на це питання. Тому ці аспекти надання адміністративних послуг потребують деякого реформування. 
 
Список використаних джерел:
1. Про адміністративні послуги: Закон України за станом на 25 серпня 2013 р. // Відомості Верховної Ради, 2013 – ст. 409.
2. Ефективність державного управління: зб. наук. праць / наук. ред. М.М. Іджа. – Одеса: Навч. кн, – 2011 – С. 14. 
3. Дембіцька С.Л. Підготовка кадрів органів державного управляння у сфері надання послуг населенню України / С.Л. Дембіцька // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – №3 – С. 170-176. 
4. Коваленко В.В. Курс адміністративного права України: підруч. / В.В. Коваленко. – К.: Юрінком-Інтер, 2012. – С. 27.
5. Малиновський В.Я. Державне управління: навч. посібник / В.Я. Малиновський. – Луцьк: Ред.-вид. відд. “Вежа” Вол. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000 – С. 8. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
August
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція