... Час - те ж, що й гроші: не витрачайте його намарно, і у вас буде його достатньо (Г. Левіс) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 27.02.2014 - Секція №2
Реалізація норм фінансового права – це втілення встановлених фінансово-правових норм у діяльність суб’єктів фінансового права через виконання юридичних обов’язків, використання суб’єктивних прав та дотримання заборон.
Розглядаючи питання реалізації норм фінансового права, перш за все, стикаємося з проблематикою реалізації норм права взагалі. На сучасному етапі існує дуже багато навчальної, наукової монографічної літератури, яка присвячена аналізу цього питання. Загальновідомо, що норми права потребують свого втілення в життя та реалізації. М.Марченко справедливо наголошує на тому, що правова норма існує і дає знати про себе лише тоді, коли вона не тільки формально приймається, становлячи зміст того чи іншого нормативно-правового акту, а і реально діє, в поведінці людей та інститутів, організованих ними [4, с.681]. 
Слід зазначити, що за своєю сутністю категорію «реалізація права» вчені розглядають по-різному. Так, на думку В. Нерсесянца, реалізація об’єктивного права являє собою діяльність, яка узгоджується з вираженою в законі волею. Її можна розглядати як процес і як кінцевий результат. Кінцевий результат реалізації права означає досягнення повної відповідності між вимогами норм здійснити певні поступки або утримуватися від них і сумою фактичних дій, що настануть [3, с. 422]. З іншого боку, найбільш поширеною є позиція вчених про те, що реалізація права є строго визначеним, обумовленим процесом здійснення правових приписів, їх втілення в поведінці людей. 
Ми підтримуємо думку С.С. Алексєєва, який вважає, що реалізація права є поведінкою учасників суспільних відносин, у якій втілюються вимоги і можливості, що містяться в праві [2, с. 221]. 
На наш погляд, реалізація норм фінансового права може відбуватися в чотирьох формах, а саме: дотримання, виконання, застосування та використання. Розглянемо найважливіші їх особливості.
1. Під дотриманням фінансово-правових норм права слід розуміти не порушення встановлених заборон. Як правило, дотриманням реалізуються через заборонні норми. 
2. Під виконанням фінансово-правових норм слід розуміти активне дотримання приписів зазначених норм. Як правило, виконанням реалізуються зобов’язальні норми. У фінансовому праві більшість норм є зобов’язальними, тому що присутня зацікавленість держави у фінансовому забезпеченні своєї діяльності. 
3. Використання норм фінансового права реалізується на розсуд суб’єкта в здійсненні приписів фінансово-правових норм. 
4. Застосування норм фінансового права полягає в широкому комплексі владних дій органів фінансової діяльності в установленому законом порядку. Однією з основних форм реалізації права є правозастосування.
Варто зауважити, що на сучасному етапі в Україні триває податкова реформа. У зв’язку з цим, податкове законодавство, а також підзаконні акти про оподаткування знаходяться в безперервному процесі розвитку та удосконалення. Основним джерелом правових норм податкового права є Податковий кодекс України. В умовах сьогодення основні поняття податкового законодавства багатьох держав зазнають впливу процесів уніфікації і гармонізації. Податковий кодекс України обмежується двома основними термінами, спеціально закріпленими в ст. 6 зазначеного кодексу, а саме «податок» та «збір» [1]. Чимало положень актів фінансового законодавства, включаючи і Податковий кодекс України, як і раніше, містять нечіткі формулювання, що спричиняє невизначеність у їх сприйнятті, тлумаченні і застосуванні. Щодо частково гармонізованих правових понять у сфері оподатковування зміни і доповнення законодавства продовжують мати хаотичний і суперечливий характер, що не дає їм змоги досягти ясного й економічно-обґрунтованого правового регулювання податкових відносин. У свою чергу, розроблення кодифікованої законодавчої бази оподаткування має здійснюватися системно, з урахуванням сучасних прийомів гармонізації і комплексного підходу до юридичного змісту певних базових правових інститутів. 
Потрібно відзначити, що фінансове (податкове) законодавство має однією зі своїх особливостей нестабільність. Положення тих чи інших фінансових нормативно-правових актів постійно змінюються (як приклад можна навести норми Податкового кодексу, Бюджетного кодексу України). Фінансове (податкове) законодавство повинно містити чіткі і зрозумілі норми. Незначні неточності і юридично-технічні похибки, яких припускаються при формулюванні фінансово-правових норм, хоча і суперечать принципу визначеності податкового закону, однак не спричиняють його (закону) нікчемність, якщо вони самі по собі не перешкоджають розумінню його дійсного значення.
 
Список використаних джерел:
1. Податковий кодекс України. – К.: Паливода А.В., 2013. – 112 с.
2. Алексеев С.С. Общая теория права: учебник / С.С. Алексеев. – [2-е изд.]. – М.: Проспект, 2009. – 576 с.
3. Проблемы общей теории права и государства: учебник для вузов / [под общ. ред. проф. В.С. Нерсесянца]. – М.: Норма, 2006. – 832 с. 
4. Теория государства и права : учебник / [под ред. М.Н. Марченко]. – М.: Зерцало, 2004. – 800 с. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
Серпень
ПнВтСрЧтПтСбНД
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція