... Заможні ті, хто вміє обмежувати бажання своїми можливостями (Гібер) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 29.05.2014 - Секція №5
Проблеми тактики проведення допиту як слідчої (розшукової) дії завжди були актуальним при розслідуванні злочинів. Допит є найрозповсюднішою слідчою дією і тому його сутнісні характеристики та методика проведення потребують ретельного дослідження.
Як зазначає В.Ю. Шепітько, допит – це процесуальна дія, яка являє собою регламентований кримінально-процесуальними нормами інформаційно-психологічний процес спілкування осіб, котрі беруть у ньому участь, спрямований на отримання інформації про відомі допитуваному факти, що мають значення для встановлення істини у справі [1, с. 224].
На думку Н.В. Грищенко допит, як процесуальна діяльність є формою реалізації тактичних, психологічних та інших прийомів і засобів розслідування, дослідження, фіксації та перевірки показань особи, яку допитують про злочин, що розслідується [2].
Окремі аспекти допиту як слідчої (розшукової) дії, його сутнісні характеристики висвітлювалися в працях багатьох вчених, наприклад: В.П. Сабадаш, А.Ф. Волобуєв, Д.А.Патрелюк, О.В. Ряшко, В.В. Семегонов, Т.Т. Матюшкова, М.Є. Дирдін, В.Ю. Шепітько, О.Я.Баєв, Р.С. Бєлкін, В.Г. Лукашевич, Н.В. Грищенко, В.А. Журавель, В.О. Коновалова та ін.
Особливості проведення такої слідчої дії, як допит, пов’язані з вирішенням питання про систему тактичних прийомів. Як вказує В.Г. Лукашевич, тактичний прийом постає у вигляді певних правил, які приписують слідчому, які у конкретній процесуально-тактичній ситуації здійснювати відповідні дії – застосовувати відповідні засоби, впливати на ситуацію, що склалася [3].
В.Ю. Шепітько пропонує таку систему тактичних прийомів (тактичні комбінації), що мають на меті: 1) встановлення психологічного контакту з допитуваним; 2) спонукання його до давання показань; 3) уточнення свідчень і усунення в них суперечностей; 4) актуалізацію забутого в пам’яті допитуваного; 5) викриття неправди; 6) усунення перекручень при добросовісній помилці допитуваного [1, с. 232-233].
При здійсненні своєї професійної діяльності слідчий також повинен використовувати і психологічні прийоми, які тісно пов’язані з тактичними.
Як зазначається в літературі, під час допиту необхідно застосовувати такі психологічні прийоми: 
1. Встановлення специфіки ритму і темпу допиту. При уповільненому темпі на допитувану особу справлятиметься менший тиск. При форсованому темпі допитувана особа не матиме змоги вигадувати неправдиві відомості під час відповіді на запитання.
2. Акцентування на позитивних характеристиках допитуваної особи. Як правило, даний прийом допоможе виявити додаткові відомості через спонукання особи до дачі правдивих показань. Натомість, не рекомендується акцентування уваги на певних особливостях допитуваної особи, які можуть викликати в неї негативну реакцію, що може стати перепоною для встановлення психологічного контакту.
Використовуючи запропоновані прийоми, слід враховувати доцільність їх застосування, що обумовлюється конкретними слідчими ситуаціями. Отже, застосування тактичних прийомів сприяє ефективному проведенню цієї слідчої дії та досягнення завдань кримінального судочинства.
 
Список використаних джерел:
1. Шепітько В.Ю. Криміналістика: підруч. для вищ. навч. закл. / В.Ю. Шепітько. – К.: Ін Юре, 2010. – 496 с.
2. Грищенко Н.В. Особливості допиту підозрюваного за участю захисника / Н.В. Грищенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/Soc_Gum/Dtr_pravo/2011_1/files/LA111_35.pdf
3. Лукашевич В.Г. Організаційно-тактична модель допиту підозрюваного за участю захисника / В.Г. Лукашевич [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ujrn/Soc_Gum/Dtr_pravo/2011_3/files/LA311_22.pdf {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
July
MoTuWeThFrSaSu
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція