... Ми повинні бути рабами законів, щоб стати вільними (Цицерон) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 29.05.2014 - Секція №2
Актуальність моєї теми полягає в тому, що на даному етапі розвитку світової економіки важливим питанням є розвиток інвестиційної діяльності, залучення та використання іноземних інвестицій. Для України дуже важливим є залучення іноземних інвестицій задля забезпечення сталого економічного розвитку, а отже питання правового режиму іноземних інвестицій є надзвичайно актуальним.
Досліджуючи дану тему, я використовував праці таких науковців, як: А. Пересади, Д.Лукяненка, С. Реверчука, Б. Губського, О. Мозгового, А. Пехника, В. Захожая, Р. Вертона, С.Гаймера, Р. Лакруа, У. Фішера.
Інвестиції відіграють центральну роль в економічному процесі, вони визначають загальний ріст економіки. В результаті інвестування в економіку збільшуються обсяги виробництва, росте національний прибуток, розвиваються та йдуть вперед в економічній конкуренції галузі та підприємства, що в найбільшому ступені задовольняють попит на ті чи інші товари та послуги. 
Відповідно до статті 1 закону України «Про інвестиційну діяльність»: Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. Визначення іноземних інвестицій закріплене і в ч. 2 ст. 1 закону України «Про режим іноземного інвестування»: іноземні інвестиції - це цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту [1 c. 80]. Аналогічне визначення закріплене і у ч. 2 ст. 116 Господарського кодексу України.
Загалом, правовий режим іноземних інвестицій потрібно розглядати в трьох аспектах: режим оподаткування, митний режим, і гарантії для іноземних інвесторів.
Закон України «Про режим іноземного інвестування» у статті 7 встановлює національний режим для іноземних інвестицій і господарської діяльності. Такий національний режим загалом означає відсутність спеціальних пільг для іноземних інвесторів, але з таким положенням не можна погодитись повністю. Але, якщо судити про податковий режим, то він регулюється Податковим кодексом України [1 c. 112]. 
Щодо митного режиму: відповідно до ч. 1 ст. 18 Закону України «Про режим іноземного інвестування» Оподаткування митом майна, що ввозиться в Україну як внесок іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або використання з метою, безпосередньо не пов'язаною з провадженням підприємницької діяльності), здійснюється у порядку, встановленому Митним кодексом України.
Відповідне правило закріплене ч. 2 с. 287 Митного кодексу. Відповідно до цього правила, внесок інвестора, що ввозиться на територію України з метою інвестування на підставі зареєстрованих договорів, або як внесок до статутного капіталу звільняється від сплати ввізного мита, якщо ввозиться на територію України строком більше ніж три роки. Крім того, встановлене і певне виключення – в разі відчуження такої іноземної інвестиції протягом трьох років, ввізне мито сплачується на загальних підставах [2 c. 612]
У ввізній вантажній митній декларації зазначається, що майно ввозиться з метою внесення до статутного капіталу підприємства з іноземними інвестиціями або для провадження спільної інвестиційної діяльності на підставі договору (контракту) з іноземним інвестором.
Крім того, для звільнення від сплати мита відповідна декларація має бути зареєстрована у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України: «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання» [3 c. 650].
Гарантії також передбачені ЗУ «Про режим іноземного інвестування» і визначають наступне: при зміні законодавства України про іноземні інвестиції за вимогою іноземного інвестора протягом 10 років можуть застосовуватися гарантії захисту у попередній редакції, іноземні інвестиції України не підлягають націоналізації або не можуть бути вилучені, іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, нанесену внаслідок дії державних органів, а також інші гарантії передбачені законом.
Загалом, нині постають декілька надзвичайно гострих проблем: по-перше, це створення сприятливого інвестиційного клімату, по-друге, це забезпечення належного контролю за інвестиційною діяльністю, по-третє, це формування системи гарантій для інвесторів. Основними негативними факторами виступають незахищеність фактична вкладів інвесторів, та складність реєстрації відповідного внеску до статутного капіталу підприємства, для звільнення від сплати митного збору. Законодавство України надає можливість відчужити інвестиційний внесок через три роки, не сплачуючи митного збору. Таке відчуження дає можливість ввозити іноземні інвестиції на територію України і відчужувати їх через три роки на власну користь, фактично уникаючи спали митних платежів. Іншою вагомою проблемою є відсутність гарантій в разі припинення діяльності підприємства, крім того правозастосовча практика не рідко стикається з проблемою відмови у реєстрації державними органами таких ввізних декларацій.
Отже, на мою думку, необхідно прийняти новий закон України «Про режим іноземного інвестування», який передбачатиме нові правила для здійснення інвестиційної діяльності, а саме: деталізуватиме процес реєстрації інвестиційного внеску, а також закріпить додаткові гарантії для іноземних інвесторів в разі ліквідації підприємства, або припинення інвестиційної діяльності, крім того на мою думку некоректним є правило, про звільнення від сплати митних платежів в разі внесення внеску строком більше трьох років, тому вважаю, необхідним виключити дане положення з Митного кодексу.
 
Список використаних джерел:
1. Про режим іноземного інвестування: Закон України в редакції від 11.08.13 // Відомості Верховної Ради України, 1996 р. – № 19. – ст. 80.
2. Митний кодекс України в редакції від 23.10.13 // Відомості Верховної Ради України, 2012. – № 44-45, № 46-47, № 48. – ст.552.
3. Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання: Постанова Кабінету Міністрів України // Офіційний вісник України від 19.03.2013. – № 19. – ст. 649.
4. Податковий кодекс України в редакції від 03.04.2014 // Відомості Верховної Ради України, 2011р. – № 13-14, № 15-16, № 17. – ст.112. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
January
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція