...Здібним заздрять, талановитим шкодять, геніальним лестять (М.Фадуль)...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 29.05.2014 - Секція №2
Протягом останніх років проблеми інституту адміністративного договору не втрачають своєї актуальності. Це зумовлюється, насамперед, зростанням ролі публічного права в регулюванні суспільних відносин, а також розвитком договірних стосунків у публічно-правових відносинах. Незважаючи на те, що питанням адміністративного договору присвячено чимало наукових праць вчених-адміністративістів, є спроби використання цього поняття в нормативних джерелах, проблеми адміністративного договору на сьогодні не розв’язано, немає чіткого законодавчого врегулювання, відсутні єдині критерії його визначення і в теорії адміністративного права.
Між тим, категорія адміністративного договору не є новою. Питання, пов’язані з адміністративними договорами, були предметом розгляду ще у 20-х роках минулого століття. Так, проблеми застосування публічно-правових договорів свого часу досліджував відомий учений А.І. Єлістратов, який зазначав, що «можливість адміністративних актів договірного характеру запереченню не підлягає. Центр ваги розбіжностей переноситься на питання про те, якою мірою поняття договір може знайти своє застосування в адміністративному праві…»
Відповідно до п. 14 ст. 3 КАС України адміністративний договір – це дво- або багатостороння угода, зміст якої становлять права та обов’язки сторін, що випливають із владних управлінських функцій суб’єкта владних повноважень, який є однією із сторін угоди. Не дивлячись на, начебто, чітке визначення, у судовій практиці постало питання щодо відмежування адміністративного договору від цивільного чи господарського, в порядку якого судочинства повинна розглядатися справа: адміністративного чи цивільного.
Для вирішення цього питання необхідно окреслити ознаки адміністративного договору. По-перше, обов’язковою стороною його є суб’єкт владних повноважень. По-друге, змістом його є права і обов’язки, що випливають з владно-управлінських функцій означеного суб’єкта. Проте дані ознаки не є вичерпними, а лише безпосередньо випливають із нормативного визначення адміністративного договору. 
У приватноправовому договорі волевиявлення сторін вільне, а в адміністративному – формалізоване; в приватноправовому договорі умови договору встановлюються сторонами за взаємною згодою, а в адміністративному умови визначені нормативно та врегульовані; в приватноправовому договорі існує юридична рівність учасників договору, а в адміністративному цієї рівності немає; в адміністративному договорі метою до говору є реалізація публічного інтересу, а в приватноправовому – реалізація приватних інтересів сторін договору, третьої особи чи досягнення соціального ефекту; в приватноправовому договорі права та обов’язки сторін формуються з урахуванням рівності їх правового статусу і обумовлюється мета договору, а в адміністративному договорі права та обов’язки випливають з управлінських функцій суб’єкта владних повноважень і, наостанок, підстави укладення цих договорів містяться в різному законодавстві.
Чітке розуміння відмінностей у відмежуванні адміністративного договору від приватноправових договорів, розумінні його ознак та основних рис є запорукою не лише ефективного судочинства, а і дозволить врахувати чималу кількість особливостей договору при його укладенні. Проте, щодо розкриття поняття адміністративного договору існує чимала кількість різних наукових підходів, що свідчить про неабияку складність визначення поняття аналізованого договору як взагалі, так і у розумінні КАС України.
Аналізуючи викладене, можна зробити висновок, що на сьогодні питання визначення поняття адміністративного договору потребує вироблення єдиних критеріїв та підходів до його визначення з урахуванням усіх ознак, що характеризують зміст цього правового явища і з подальшим чітким закріпленням на законодавчому рівні.
Для усунення доктринальних та законодавчих колізій та різних підходів до тлумачення сутності адміністративних договорів вважаємо за доцільне закріпити на законодавчому рівні примірний перелік адміністративних договорів та їх зміст. Такий крок законодавця хоч і не усуне всіх неузгодженостей на рівні правової доктрини, проте допоможе уніфікувати класифікацію аналізованого виду договорів та спростить можливості їх використання на практиці.
Що стосується сутності поняття адміністративного договору, на наш погляд, його слід розглядати, як угоду між двома (або більше) суб’єктами адміністративного права, один з яких обов’язково є органом державної влади, засновану на нормах адміністративного права, у загальнодержавних або інших публічних інтересах, за допомогою якої виникають, змінюються або припиняються взаємні права та обов’язки сторін. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
January
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція