... Мудрий все робить з обачністю (Латинське прислів'я) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 29.05.2014 - Секція №3
Одним із основних видів відповідальності учасників господарських товариств є солідарна відповідальність учасників господарського товариства.
Солідарна відповідальність учасників за зобов’язаннями товариства наступає у випадку несплати належних їм акцій чи невнесення учасниками внесків до статутного капіталу товариства.
Актуальність теми даної роботи обумовлена особливістю основних ознак солідарної відповідальності учасників господарських товариств, як одного із видів відповідальності учасників господарських товариств.
Поняття солідарної відповідальності учасників господарських товариств та її основні ознаки досліджували такі вчені, як Б.В. Шуба, Н.О. Захаренко, Є.О. Заруднєв, В.Д. Примак, В.В.Луць та багато інших. Метою роботи є визначення основних ознак солідарної відповідальності учасників господарських товариств у поєднанні із практичними аспектами його вираження при здійсненні корпоративних прав. 
Можна виділити наступні ознаки солідарної відповідальності учасників господарських товариств:
1. Наявність невиконаного обов’язку акціонера з оплати придбаних ним акцій чи невиконання обов’язку учасника по внесенню вкладу до статутного капіталу ТОВ.
Вказаний обов’язок з оплати акцій в АТ виникає в зв’язку з обов’язком акціонерів повністю сплачувати придбані ними акції протягом року з моменту державної реєстрації товариства, якщо менший строк не передбачений договором про створення товариства. Таким чином, акціонери відповідають у вказаному випадку за свій борг з оплати вкладів у статутний фонд товариства. Проте, законодавець не дав відповідного роз’яснення у випадках застосування відповідальності за несплату чи несвоєчасну сплату внеску до статутного фонду, у зв’язку з чим вказана норма про відповідальність може застосовуватись до випадків оплати акцій у розстрочку. А це в свою чергу може негативно вплинути на становище акціонерів, які ризикують стати солідарними боржниками у випадку придбання акцій у розстрочку.
Акціонери за всіх обставин не несуть цивільно-правової відповідальності за боргами акціонерного товариства, якщо тільки в законі не буде вказано, що стягнення несплаченої вартості належних їм акцій з акціонерів, котрі правомірно не оплатили ці акції (у зв’язку з ненастанням строку оплати) має здійснюватися безпосередньо за позовом і на користь кредитора цього товариства. Якщо ж у законодавстві йтиметься про стягнення за позовом кредитора АТ відповідних сум з недобросовісних акціонерів товариства-боржника, тоді слід буде говорити про використання законодавцем моделі уступки права вимоги щодо сплати належної суми коштів (від товариства до його кредитора) [1].
Що стосується ТОВ, то відповідно до ч. 2 ст. 140 ЦК України учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов’язанням у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. Учасники, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за правилами ст. ст. 542-544 ЦК України.
Дана відповідальність учасників товариства з обмеженою відповідальністю не породжує жодних негативних наслідків для учасників і не виконує у повному обсязі компенсаційної функції цивільно-правової відповідальності. Відповідальність припиняється, якщо учасник повністю внесе свій вклад, тому що вже довнесенням вкладу реалізуються функції відповідальності. В іншому випадку було б покарано учасника, який вирішив припинити правопорушення, внісши вклад. Як зазначає Б.В. Шуба, відповідальність не припиняється в тому випадку, якщо відбувається зменшення статутного фонду, тому що одностороння відмова товариства, що виражається в рішенні про зменшення статутного капіталу, не має впливу на самостійне зобов’язання учасника перед кредиторами [2]. 
2. Відповідальність учасників носить солідарний характер.
Відповідно до ст. 541 ЦК України солідарний обов’язок або солідарна вимога виникають у випадках, встановлених договором або законом, зокрема у разі неподільності предмета зобов’язання.
Солідарні зобов’язання є одним із найскладніших видів зобов’язань із множинністю осіб. Сутність їх полягає в тому, що кредитор (або будь-який з солідарних кредиторів при їх множинності) має право вимагати виконання зобов’язання у будь-якого з солідарних боржників чи від усіх них сумісно (або боржника – при активній множинності) не тільки в частині боргу, як це має місце у часткових зобов’язаннях, але й повністю [3].
До акціонерів (учасників) кредитор може пред’явити вимоги лише в частині не сплаченої ними вартості акцій. Крім того учасник товариства буде залишатись зобов’язаним лише до тих пір, поки зобов’язання не буде виконане повністю.
3. Учасник несе відповідальність за будь-якими зобов’язаннями товариства.
Для притягнення до відповідальності акціонера (учасника) не відіграє жодної ролі характер зобов’язання господарського товариства.
Важливим моментом є розмежування відповідальності засновників товариства та самого господарського товариства, що виникає за зобов’язаннями, пов’язаними зі створенням товариства. Особи, що утворюють товариство, вважаються його засновниками і лише після його створення стають учасниками (акціонерами). Коли зобов’язання було пов’язане зі створенням господарського товариства, то його стороною не може вважатися товариство, оскільки воно вважається створеним лише з дня внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру і на момент створення товариства його як суб’єкта права не існує. Відповідальність за цими зобов’язаннями несуть засновники товариства, оскільки саме вони виконують усі необхідні дії, пов’язані зі створенням товариства, і є стороною відповідних договорів. Їх відповідальність має солідарний характер. Солідарна відповідальність засновників господарського товариства передбачена ЦК України, ЗУ «Про господарські товариства», ЗУ «Про акціонерні товариства». Зокрема, відповідно до ст. 12 ЗУ «Про акціонерні товариства» засновники акціонерного товариства несуть солідарну відповідальність за пов’язаними з його заснуванням зобов’язаннями, що виникли до його державної реєстрації.
Після державної реєстрації товариства і схвалення дій засновників відбувається заміна сторін. Разом з тим, необхідно на законодавчому рівні чітко врегулювати порядок, строки та розмір застосування санкцій до засновників товариства, оскільки під час його створення засновники можуть зазнати значних необґрунтованих витрат.
Солідарна відповідальність учасників у даному випадку означає, що кредитор має право на свій розсуд вимагати виконання зобов’язання товариства, у частині, що не покривається складовим капіталом товариства, як від усіх учасників спільно, так і від кожного з них окремо, при тому як цілком, так і в частині зобов’язання.
Отже, підприємницькі товариства несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їм майном. Учасники товариства не відповідають за його зобов’язаннями крім випадків, передбачених законодавством або статутом. 

Список використаних джерел:
1. Захаренко Н.О. Інститут цивільно-правової відповідальності підприємницьких господарських товариств як одна із форм реалізації правосуб’єктності юридичних осіб / Н.О.Захаренко // Правове регулювання економіки: зб. наук. праць. / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ “Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана”. – 2009. – № 9. – С. 239-250.
2. Шуба Б.В. Відповідальність учасників господарського товариства як засіб захисту інтересів його кредиторів (порівняльно-правовий аналіз німецького і українського права): дис … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Б.В. Шуба. – Х., 2005. – 230 с. 
3. Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенко. – Одеса: Юридична література, 2003. – С. 475. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
August
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція