... Коли суть справи обміркована заздалегіть, слова приходять самі собою (Гроцій) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 29.05.2014 - Секція №1
У нинішні буремні часи становлення правової держави – України доцільно згадати про українську ідею: її самобутність, витоки та основні постулати, на яких вона ґрунтується. За звичай, у дискусіях про українську ідею залишається непізнаною та нерозкритою аксіологічна складова цього питання. В контексті аналізу становлення української ідеї варто згадати про ціннісні характеристики права як іманентно належні праву ознаки, що визначають його орієнтацію на якісні суспільно-політичні перетворення, розвиток і вдосконалення правової культури. 
Як зазначав І. Франко, завданням загальнокультурного розвитку українського народу є пробудження його національної самосвідомості, що неможливо без власних шкіл і без виробленої освітньої традиції, без популярного і вищого письменства, без преси, яка б могла ясно держати і систематично боронити стяг національності[1], тобто без становлення та розвитку автентичної української культури. З огляду на сучасність, можливо зробити висновок, що видатні мислителі говорили про дотримання також і ціннісних характеристик права як чинників формування правової культури українського народу, а відтак і національної ідеї, оскільки саме зазначені характеристики є рушійною силою становлення та формування української ідеї.
Феномен української ідеї розглядався багатьма дослідниками, серед яких варто виділити М. Жулинського, О. Забужко, Ф. Кирилюка, В. Медведчука, М. Розумного, В. Сергійчука та інших. Концепція української ідеї за звичай розглядається політологами, проте не варто нехтувати аналізом зазначеного поняття в юридичному аспекті. 
Відомо, що поняття “українська ідея” першим запропонував П.Куліш, який вкладав у нього усвідомлення, розуміння людиною належності до свого народу, його культури і віри. Пізніше цей термін використовували М. Драгоманов, С.Рудницький та інші вчені, але в більш широкому розумінні. 
У науковій літературі українська національна ідея розглядається як складний соціокультурний процес, феномен, який служить процесу згуртування нації для найбільш ефективної реалізації завдань щодо розбудови національно - культурної духовності українського народу. Ця ідея, на думку окремих дослідників, ґрунтується на глибокому усвідомленні кожного українця щодо української національної спільності, ідентифікації з нею, на формуванні уявлень про типові риси української національної спільності, її етнічної території, мови, історичні та духовні цінності [3].
Національна ідея - це стратегічне бачення розвитку держави та її суспільства на перспективу, яке ґрунтується на досягненнях, які ми вже маємо: незалежність, суверенітет, культура і цінності. В зазначеному переліку ціннісні характеристики права повинні виступити тими рушіями, які сформують та укріплять цей феномен, оскільки ціннісні характеристики права існують у вигляді потенційної дійсності. Вони сприяють поглибленню наукових уявлень про право, є одним з напрямків у розвитку правової культури. Відтак, морально-ціннісна характеристика права виражає його відповідність очікуванням людей. Люди чекають, що право надасть їм необхідні умови для самоствердження, забезпечить кожному реальність його прав і свобод. В свою чергу, розвине і укріпить українську ідею як продукт самобутності і самовдосконалення нації.
Варто відзначити, в разі, коли створення української національної ідеї базується на ціннісних характеристиках права як: верховенство права, дихотомії свободи і справедливості, рівності і рівноправності – це безпосередньо надає поштовх до становлення та обґрунтування значущості та корисності української ідеї. Ціннісні характеристики права надають можливість інструментальної оцінки якості зазначеного феномену, його цілісності та доцільності.
Як елемент цивілізаційної культури, ціннісні характеристики права повинні слугувати тими опорами та рушійними силами становлення української ідеї як фундаменту прогресивного суспільства та формування нової парадигми його розвитку та проведення суспільних реформ [2].
Змістовне наповнення української ідеї має відбуватися з урахуванням правових культурних традицій українців, які формуються ціннісними характеристиками права. Обов’язковим, на думку автора, є наповнення української ідеї правовим змістом, який сприятиме виконанню громадянами свого соціокультурного й правового обов’язку: поважаючи свободу вибору, виражати основні прагнення народу, що формувалися впродовж останніх десятиліть.
 
Список використаних джерел:
1. Вступне слово Олександра Саврука “Iван Франко: “Одвертий лист до галицької молодежіˮ для уважного молодого читачаˮ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.management.com.ua/vision/vis011.html.
2. Нєновскі Н. Право і цінності / Н. Нєновскі; [пер. з болг. і вступ. стат. В.М. Сафронова; за ред. В.Д. Зорькіна]. – М.: Прогресс, 1987. – 248 с.
3. Шумка А.В. На шляху пошуку української національної ідеї / А.В. Шумка , О.І. Сивак // Військово-науковий вісник: збірник наукових праць. – 2009. – Вип. 12. - С. 222-232. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
August
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція