... Найбільше успіхів ми досягаємо у тому, до чого маємо найліпший хист (Античний вислів) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 29.05.2014 - Секція №2
Сучасні потреби реформування адміністративного законодавства України і відповідної правозастосовчої практики зумовлюють нагальність активізації досліджень проблем окремих складових управлінського процесу адміністративних проваджень. Одним із них є реєстраційне провадження, сутність якого полягає у здійсненні державної реєстрації різних об’єктів. Державна реєстрація створює відповідний процесуальний формат для належної (адекватної, відповідної вимогам закону) реалізації багатьох прав людини і громадянина. 
Реєстраційне провадження охоплює широке коло суспільних відносин, учасниками яких, з одного боку є органи виконавчої влади та їх посадові особи, а з іншого громадяни, громадські організації, юридичні особи і т.д. На цьому ґрунті і вибудовується система нормативно-правових актів, регламентуючих «реєстраційні процесуальні відносини» та, відповідно, кореспондуючий вид адміністративного провадження [1].
З позиції теорії адміністративного права реєстраційне провадження як вид адміністративного провадження – це діяльність органів виконавчої влади щодо розгляду і вирішення індивідуальних адміністративних справ, змістом яких є державна реєстрація різних об’єктів. Змістом реєстраційного провадження є вчинення певних дій щодо фіксації у реєстрі відповідного факту чи явища та видачі про це документа встановленого зразка. Так,наприклад, Державна реєстраційна служба України після реєстрації видають політичній партії реєстраційне свідоцтво встановленого Кабінетом Міністрів України зразка.
Очевидним є те, що нормативно-правова база державної реєстрації є доволі широкою та розпорошеною; предметами державної реєстрації виступають різноманітні об’єкти матеріального світу, юридичні факти, суб’єкти,документи та їх реквізити тощо; державну реєстрацію здійснюють різні органами публічної влади [4, с. 968].
Суб’єктів реєстраційних правовідносин можна розділити на дві групи:
1) суб’єкти, які виконують функції щодо ведення провадження, – це наділені владними повноваженнями посадові особи реєстраційного органу,участь яких у провадженні є обов’язковою, оскільки без них проведення державної реєстрації неможливе. Це пов’язано насамперед з тим, що остаточне рішення у будь-якій реєстраційній справі, яка розглядається та вирішується у межах провадження, приймається в односторонньому порядку саме цими суб’єктами. Так наприклад, згідно Указу Президента України «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» від 09.12.2010 постановлено утворити Державну реєстраційну службу України, поклавши на цю Службу функції з реалізації державної політики у сфері реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, у сфері реєстрації релігійних організацій, а також функції Міністерства юстиції України з реалізації державної політики у сфері реєстрації.
2) суб’єкти, що беруть участь у провадженні з метою реалізації своїх прав і законних інтересів – це юридичні і фізичні особи, які виступають ініціаторами реєстраційного провадження.
Важливе значення для визначення особливостей реєстраційного провадження має характеристика його процедури, тобто визначеного нормативними актами порядку здійснення процесуальних дій. Процедура державної реєстрації складається з таких стадій, які послідовно змінюють одна одну: 1) порушення реєстраційного провадження; 2) розгляду реєстраційної справи і прийняття рішення; 3) оскарження рішення і його перегляду; 4) виконання рішення. На початковій стадії здійснюється прийом документів, формується реєстраційна справа; на другій – реєстраційний орган розглядає справу і приймає відповідне рішення; на третій – факультативній – стадії прийняте рішення може бути переглянуте у зв’язку зі скаргою заявника; на четвертій – виконується рішення: вноситься запис до реєстру про проведення державної реєстрації та видаються реєстраційні документи [2].
Потрібно зазначити,що сама стадія як складова частина процесуальної діяльності не є цілісною категорією. Її структуру складають певні етапи –сукупність дій, що переслідують яку-небудь внутрішньостадійну проміжну мету. Тому ототожнення стадій реєстраційного провадження з етапами вчинення тієї чи іншої реєстраційної дії є недоцільним. Етап – деякою мірою відособлена частина стадії. Стадія реєстраційного провадження – більш об’ємна наукова категорія, що охоплює своїми рамками кілька етапів, які складаються з комплексу відповідних дій, спрямованих на досягнення певної проміжної мети в масштабах тієї або іншої стадії реєстраційного провадження. 
Отже, окреслюючи місце реєстраційних процедур в системі адміністративного процесу, зазначу, що реєстраційні процедури відносяться до адміністративних неконфліктних процедур, які в свою чергу, є частиною сучасного адміністративного процесу. Реєстраційне провадження – це врегульована адміністративно-процедурними нормами діяльність органів виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо проведення державної реєстрації відповідних об’єктів, внаслідок чого вони набувають статусу офіційно визнаних. При цьому, наявність чіткого нормативного регулювання реєстраційного провадження в цілому та конкретних стадій та елементів його здійснення зокрема, дозволить на належному рівні забезпечити права та інтереси осіб, що реалізуються в рамках цього провадження.
 
Список використаних джерел:
1. Галіцина Н.В. Адміністративно-правові аспекти державної реєстрації змін до установчих документів товариств з обмеженою відповідальністю: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Н.В. Галіцина. – Запоріжжя, 2010. – 20 c.
2. Мовчан Д.В. Стадії реєстраційного провадження органів державної виконавчої влади / Д.В. Мовчан // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 4 (51). – Ч. 2. – С.25-33.
3. Кузьменко О.В. Гносеологічна природа реєстраційного провадження / О.В. Кузьменко // Форум права. – 2006. – № 2. – С.88-93.
4. Степаненко В.В.  Провадження у діяльності Державної автомобільної інспекції МВС України. / В. В. Степаненко // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 968-976. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
January
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція