... Мудрий все робить з обачністю (Латинське прислів'я) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 29.05.2014 - Секція №4
У процесі державотворення непідприємницький сектор відіграє важливу роль, оскільки, разом з бізнес-середовищем та державою є значною частиною суспільного життя. Його діяльність визначає демократичний напрямок розвитку держави та побудову громадянського суспільства, виконує роль певного ланцюга між громадянським суспільством та державою.
На сьогоднішній день, роль непідприємницьких організацій (НПО) полягає не лише у представленні політичних інтересів чи громадської позиції окремих громадських об'єднань, а й у діяльності, направленій на реалізацію та захист прав та інтересів фізичних та юридичних осіб [1, c. 6-7]. 
Проблеми діяльності непідприємницьких юридичних осіб досліджували такі вчені як О.В.Батожська, В.І. Борисова, С.Л. Буко, І.П. Жигалкін, Ю.О. Заіка, Т.О. Ковдій, Д.С. Лещенко, В.В.Лисенко, О. Миланко, К.В. Негребецька, В. Піддубна, В. Примак, Д. Ратцен, Д. Мур, М.Дарем, М.М. Свиридова та ін. 
У той ж час, досі не вирішеною залишається низка питань теоретико-практичного значення щодо цивільно-правового статусу непідприємницьких товариств (НПТ). 
Відсутність необхідного правового забезпечення підприємництва не дозволяє належним чином регулювати діяльність НПО та надавати їм відповідні пільги. Українські неприбуткові організації, як правило, працюють ще розрізнено, що призводить до самоізоляції і неефективної діяльності. Тому вітчизняне законодавство потребує удосконалення на засадах системного підходу [2, c. 7].
Так, на сьогодні в Україні є значна кількість законів, які визначають правовий статус окремих видів непідприємницьких юридичних осіб. Проте єдиного нормативного акта, який би визначав загальні засади, принципи їх діяльності, досі не прийнято. Тому, питання відкритості переліку непідприємницьких товариств залишається актуальним.
Так, чинним законодавством передбачено можливість створення та діяльності об’єднань юридичних осіб та громадян з метою задоволення та реалізації своїх соціальних, політичних, культурних, духовних прав та свобод, створення умов для здійснення професійної діяльності. Створення та діяльність таких об’єднань зі статусом юридичної особи у формі непідприємницького товариства передбачено Законами України «Про громадські об'єднання» від 22.03.2012 р., «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 р., «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» від 07.10.1997 р., «Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001 р., «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 р., «Про споживчу кооперацію» від 10.04.1992 р., «Про захист прав споживачів» від 12.12.1991 р., «Про благодійну діяльність та благодійні організації» 05.07.2012 року та ін.. 
На відміну від підприємницьких товариств (господарських товариств та виробничих кооперативів), ознаки та правовий статус яких чітко визначається нормами гл. 8 ЦКУ, єдиного підходу до визначення поняття непідприємницького товариства в чинному національному законодавстві немає. Так само і не окреслено загальних особливостей правового статусу НПТ, загальних ознак непідприємницького товариства як правової дефініції [3].
Крім того, значна кількість нормативно-правових актів, які регулюють правовий статус окремих НПТ, прийнята без урахування доктринальних підходів цивілістики до правового статусу юридичних осіб приватного права. 
Це може зумовлювати неоднакове застосування норм матеріального та процесуального права на практиці при вирішенні питань участі юридичних осіб, що створюються у формі непідприємницького товариства, у правовідносинах, виконанні зобов’язань.
Таким чином, необхідність дослідження питання цивільно-правового статусу непідприємницьких товариств, викликана розвитком цивільних правовідносин в Україні та їх інтеграції до світового рівня, вимагає внесення докорінних змін до національного законодавства, спрямованих на демократизацію суспільства та приватноправових відносин.
В умовах трансформації публічно-правової природи неприбуткових організацій у приватноправову, а також виходячи із суспільно-політичної ситуації, що склалася в Україні, питання підвищення демократизації та побудови громадянського суспільства має будуватись, зокрема, на забезпеченні на державному рівні передумов та сприянні діяльності формувань непідприємницького сектору. 
Для цього необхідно законодавчо закріпити цивільно-правовий статус непідприємницьких товариств як юридичних осіб, створених без мети отримання та розподілення між учасниками (засновниками) прибутку, визначити перелік юридичних осіб, що можуть створюватись у формі непідприємницьких товариств, виділити їх основні характеризуючі ознаки.
 
Список використаних джерел:
1. Настільна книга неприбуткових організацій / Ін-т громадського суспільства; За ред. А.Ткачука. – К.: Інтертехнодрук. – 2000. – 270 с.
2. Д'яченко В.В. Удосконалення механізму державного регулювання діяльності неприбуткових організацій: автореф. дис. канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.В. Д'яченко. – Х., 2009. – 17 с.
3. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2-х т. – 2-е вид., перероб. і доп. / За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – Т.І. – 832 с. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
January
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція