... Мудрий все робить з обачністю (Латинське прислів'я) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 29.05.2014 - Секція №4
У нормальному і закономірному процесі ринкової економіки з її непередбачуваністю і певною імпульсивністю підприємства створюються, функціонують і ліквідуються. Проблема ліквідації підприємств є надзвичайно актуальною, оскільки кожен суб'єкт господарювання, незалежно від виду основної діяльності і форми власності повинен реально оцінювати як власний фінансовий стан та фінансові можливості, так і фінансовий стан потенційних партнерів чи конкурентів.
Метою даної роботи є виявлення проблемних питань при ліквідації підприємств згідно із законодавством України.
Останнім часом в юридичній літературі інститут ліквідації приймають як предмет фундаментальних теоретичних досліджень. Величезний внесок у вивчення цього питання зробили такі вчені-правники, як Т.Д. Аіткулов, М.І. Брагінський, О.М. Вінник, В.К. Джунь, А.В.Коровайко, В.К. Мамутов, С.В. Мартишкін, О.А. Наумов, М.В. Тєлюкіна, В.С. Щербина та багато інших.
Чинне законодавство України, яке регламентує порядок ліквідаційної процедури підприємств в Україні, не має чіткого закріплення поняття «ліквідація». Але існує багато думок з цього приводу та багато юристів намагалися сформулювати зміст поняття «ліквідація». М.І.Брагінський, зазначає, що ліквідація означає припинення юридичної особи, проте не означає переказ прав та обов’язків. А.В. Коровайко акцентує увагу на економічній сутності ліквідації, яка є процедурою, що опосередковує економічні процеси, мобілізує та консолідує майно (бізнес) учасників процедури на основі суб’єктивних інтересів кредиторів. Інші автори доповнюють традиційне розуміння ліквідації як припинення комерційної організації двома елементами: спрямованістю на досягнення певної цілі та зміною власників майнового комплексу.
Тому, із загальних ознак цього поняття, ліквідацію підприємств можна визначити як одну із форм припинення діяльності юридичної особи,що здійснюється добровільним або примусовим шляхом [1].
Тобто, найпершою проблемою є відсутність законодавчого закріплення самого поняття «ліквідація», що дає змогу стверджувати про проблему обізнаності та розуміння самого процесу ліквідаційної процедури.
Що стосується підстав для ліквідації юридичної особи, то такими можуть бути, зокрема: закінчення строку, на який було створено юридичну особу, або після досягнення мети, поставленої при її створенні; у зв’язку з визнанням судом недійсною державної реєстрації юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, передбачених установчими документами; інші підстави, передбачені законодавчими актами України [2].
Ліквідаційний процес передбачено нормами господарського законодавства України, який має послідовний характер: прийняття рішення про ліквідацію; призначення ліквідаційної комісії; встановлення порядку і строків проведення ліквідації, а також строку для виникнення претензій кредиторів, який не може бути меншим ніж два місяці з моменту оголошення про ліквідацію; проведення власне ліквідаційної процедури; розподіл залишків майна серед засновників підприємства; закриття рахунків у банках та зняття з обліку в державних органах; скасування державної реєстрації підприємства органом державної реєстрації; виключення підприємства з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України [3].
Треба зазначити, що процедура ліквідації підприємства складна, і може тривати протягом довгого часу. Саме через це можна казати про недостатнє законодавче регулювання цього питання зі сторони держави, а також проблемами при здійсненні цієї процедури.
Висновок. Отже, ліквідувати підприємство на практиці набагато складніше, ніж створити його [4]. Ліквідаційна процедура вимагає дуже багато часу, часто триває близько року і навіть більше, а також значних коштів. Вищезазначені проблеми наочно вказують, що процедура ліквідації підприємства потребує ще значного вдосконалення на законодавчому рівні.
 
Список використаних джерел:
1. Щербина В.С. Господарське право: підруч. – 3-тє вид. / В.С. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 656 с.
2. Бондаренко Н. Ліквідація підприємств у зв’язку з банкрутством / Н. Бондаренко // Вісник податкової служби України. – 2009. – № 37-38. – С. 30-31. 
3. Господарський кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної ради України. – 2003. – №18-22. – Ст.144.
4. Величко О. Ліквідація підприємств: вирішуємо проблеми / О. Величко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=821. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
January
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція