... Коментарі вільні, але факти священні (Ч. Скотт) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 29.05.2014 - Секція №4
Є необхідність перегляду існуючих підходів до розуміння сутності та значення планування господарської діяльності. У науковій літературі можна зустріти неоднозначні оцінки, які даються плануванню як засобу державного регулювання відносин у сфері господарювання, проте його позитивний ефект майже не піддається сумніву. 
Мета. Обґрунтування положень щодо посилення засад державного регулювання планування у сфері господарської діяльності.
Державному регулюванню планування у сфері господарювання чомусь не отримало відображення у конституційно-правових нормах як правовій матерії найвищої юридичної сили, що визначає єдині для усіх галузей законодавства України засади їх формування та розвитку. Не можна визнати уривчасті згадування у Конституції України про програми соціально-економічного розвитку, що розробляються на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, адекватним та повним відображенням потреби у плануванні господарської діяльності.
Питання державного регулювання господарської діяльності отримали відображення у роботах провідних вчених – економістів та юристів. Зокрема, у цій частині відповідні фундаментальні теоретико-прикладні положення були сформульовані у роботах В.П.Марущака, О.П. Віхрова та В.К. Мамутова.
Водночас за сучасних ринкових умов господарювання роль та значення планування ще більше посилюються, що, відповідно, обумовлює необхідність проведення додаткових досліджень. Певним чином намагаючись поєднати зусилля держави, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання у вирішенні назрілих проблем, узгодити різноспрямовані інтереси учасників господарських відносин, у тексті Господарського кодексу України здійснено спробу відновити планування як одну з правових форм державного управління економікою [1, c. 163].
Зокрема, на необхідності впровадження господарської відповідальності суб’єктів господарювання, а також органів державної влади та місцевого самоврядування за порушення встановлених чинним законодавством України обов’язків у сфері планування останнім часом все частіше починають акцентувати увагу науковці у сфері господарського права. На думку О.П. Віхрова правило, закріплене у ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», повинно бути сформульоване у законодавстві, як обов’язок суб’єктів господарювання незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, подавати на розгляд і узгодження до виконавчих органів сільських, селищних, міських рад на цій території свої плани з питань соціально-економічного та культурного розвитку території, задоволення потреб населення. З метою забезпечення виконання зазначеного обов’язку, як вважає дослідник, бажано передбачити санкції, зокрема адміністративно-господарські [2, c. 395].
Розробка заходів у межах господарського планування має спиратися на загальні принципи, дотримання яких у будь-якому разі не позбавлятиме органи місцевого самоврядування права самостійно визначити склад того комплексу економіко-правових засобів, що будуть використані для вирішення конкретної господарської задачі. Отже, на думку В.К.Мамутова перш за все, слід створити єдиний, так би мовити, «фундамент» для здійснення господарського планування на державному та місцевому рівнях [3, с. 81].
Отже, слід визнати недостатнім рівень правового регулювання планування господарської діяльності в Україні, у зв’язку з чим можна сформулювати такі положення: а) відсутність цілісно сформованої системи державного планування господарської діяльності; б) слід створити єдині засади для здійснення господарського планування на державному та місцевому рівнях; в) з метою посилення контролю за майновими операціями з об’єктами права комунальної власності запропоновано створити спеціальну комісію, яка б діяла при міській раді та до складу якої входили б представники громадських організацій.
 
Список використаних джерел:
1. Марущак В.П. Планування в умовах ринкової економіки / В.П. Марущак. – О.: Пальміра, 2010. – 284 с.
2. Віхров О.П. Організаційно-господарські правовідносини: [монографія] / О.П. Віхров. – К.: Слово, 2011. – 512 с.
3. Мамутов В.К. Посилення публічних засад у правовому регулюванні господарської діяльності / В.К. Мамутов // Право України. – 2009. – № 9. – С. 83-94. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
January
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція