... Тричі вбивця той, хто вбиває думку (Р. Ролан) ...

Головне меню

Круглий стіл "УЦР – світоч національного державотворення: історико-правові уроки та сучасні реалії" (10-11 березня 2017 року)
(присвячений 100-річчю Української Центральної Ради) 
Фільтр за заголовками     Показувати по 
Назва Автор
1 ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ УНР: МЕХАНІЗМИ СПІВПРАЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТА УРЯДУ КОПИЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ЛЮБИМОВИЧ, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту законодавства ВРУ; МИЩАК ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ, д.і.н., ст.науковий співробітник, завідувач науково-організаційного відділу Інституту законодавства ВРУ (м.Київ)
2 ДЕРЖАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ГОНЧАРЕНКО ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ, д.ю.н., професор, дійсний член (академік) НАПрН України, завідувач кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національного юридичного університету ім. Я.Мудрого (м.Харків)
3 УТВОРЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ЯК ВІХА В УКРАЇНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНО-ДЕРЖАВНОМУ ВІДРОДЖЕННІ РУМ’ЯНЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ, д.ю.н., професор член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національного юридичного університету ім. Я.Мудрого (м.Харків)
4 ІСТОРИЧНІ УРОКИ ВТРАТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВНОСТІ В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ (1917-1921) БОЙКО ІГОР ЙОСИПОВИЧ, д.ю.н., професор, професор кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного університету ім. І.Франка (м.Львів)
5 ДОБА ГЕТЬМАНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (ІСТОРІЯ, СПОГАДИ, УРОКИ) КЕЛЬМАН МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ, д.ю.н., професор, професор кафедри теорії та філософії права ННІПП НУ "Львівська політехніка"; ФЕДАК ОЛЕНА РОСТИСЛАВІВНА, курсант факультету №2 Львівського державного університету внутрішніх справ (м.Львів)
6 ТИПОЛОГІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917-1921 РОКІВ КРЕСТОВСЬКА НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА, д.ю.н., професор, завідувач кафедрою теорії та історії держави і права Міжнародного гуманітарного університету (м.Одеса)
7 ЗНАЧЕННЯ, ЗДОБУТКИ, ПРИЧИНИ ПОРАЗКИ ТА ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД УЦР ДЛЯ СУЧАСНОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ВІВЧАРЕНКО ОЛЕГ АНТОНОВИЧ, д.ю.н., доцент, доктор права Українського вільного університету, заступник директора юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника (м.Івано-Франківськ)
8 ЗАРОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО РОБІТИЧНОГО КЛАСУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН У ПЕРІОД ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ЛЯШЕНКО ТЕТЯНА МИХАЙЛІВНА, д.політ.н., провідний науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАН України ім. І.Ф.Кураса (м.Київ)
9 ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ІДЕОЛОГІЇ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В КОНТЕКСТІ ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ СИТНИК ОЛЕКСАНДЕР МИКОЛАЙОВИЧ, д.і.н., доцент, завідувач кафедри історії Мелітопольського державного педагогічного університету ім. Б.Хмельницького (м.Мелітополь)
10 КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ЗАХІДНО-УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ТИЩИК БОРИС ЙОСИПОВИЧ, к.ю.н., професор, завідувач кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного університету ім. І.Франка, заслужений юрист України (м.Львів)
11 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У ДОБУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ БАРАН АНЖЕЛІКА ВОЛОДИМИРІВНА, к.ю.н., доцент кафедри теорії та історії держави і права Тернопільського національного економічного університету (м.Тернопіль)
12 ІДЕЇ ЄВРОПЕЇЗАЦІЇ СУДОУСТРОЮ УРСР У ДОКУМЕНТАХ УРЯДУ УНР В ЕКЗИЛІ БЄЛКІН ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ, к.т.н., старший науковий співробітник, директор консалтингової фірми "Аналітик" (м.Краматорськ)
13 СІЛЬСЬКІ САМОСУДИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1917 РОЦІ БЕДРІЙ МАР’ЯН МИРОНОВИЧ, к.ю.н., стипендіат факультету права та адміністрації Ягеллонського університету у Кракові (Стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда) (м.Краків, Польща)
14 АДМІНІСТРАТИВНА ЮСТИЦІЯ У ДОКУМЕНТАХ УРЯДУ УНР В ЕКЗИЛІ БЄЛКІН МАРК ЛЕОНІДОВИЧ, к.ю.н., адвокат, директор адвокатського бюро Марка Бєлкіна "Еталон" (м.Київ)
15 ФОРМУВАННЯ ВІЙСЬКА В УКРАЇНІ ТА ФІНЛЯНДІЇ ТРАВЕНЬ 1917-ТРАВЕНЬ 1918: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БОНДАРЕНКО ДМИТРО ЯКОВЛЕВИЧ, к.і.н., старший науковий співробітник Одеського історико-краєзнавчого музею (м.Одеса)
16 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА В УКРАЇНІ НАПЕРЕДОДНІ РЕВОЛЮЦІЙНИХ ПОДІЙ 1917 РОКУ ДАЦЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ, к.і.н., доцент, доцент кафедри оперативного мистецтва Національного університету оборони України ім. І.Черняховського (м.Київ)
17 СОЦІАЛЬНА ДЕТЕРМІНАНТА ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: ПАРТІЙНО-ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ГРУБІНКО АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, к.і.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права Тернопільського національного економічного університету (м.Тернопіль)
18 КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ГЛАВИ УРЯДУ УНР В ПЕРІОД ПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ КОБРИН ВОЛОДИМИР СТЕПАНОВИЧ, к.ю.н., асистент кафедри конституційного права Львівського національного університету ім. І.Франка (м.Львів)
19 УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА – ФУНДАМЕНТ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ХХ ст.: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД КРАВЧУК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ, к.ю.н., доцент, доктор права Українського вільного університету, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Тернопільського національного економічного університету (м.Тернопіль)
20 ПРОСТОРОВІ ДОМІНАНТИ ДІЯЧІВ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ КРАВЧУК ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА, к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету (м.Тернопіль)
21 УКРАЇНСЬКА НАЦІОНАЛЬНА РЕВОЛЮЦІЯ В ОЦІНКАХ АНДРІЯ ЖУКА: ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ МАГУРЧАК АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ, к.і.н., науковий співробітник Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського (м.Київ)
22 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЮ АРМІЄЮ В ПЕРІОД ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ НАУМЕНКО АНДРІЙ ОЛЕГОВИЧ, к.і.н., старший науковий співробітник, начальник науково-дослідної лабораторії кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ (сил) Національного університету оборони України ім. І.Черняховського (м.Київ)
23 УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ З’ЇЗДИ – ВАЖЛИВІ ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ З УКРАЇНІЗАЦІЇ АРМІЇ ПЕЧЕНЮК ІГОР СТЕПАНОВИЧ, к.і.н, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії кафедри оперативного мистецтва Національного університету оборони України ім. І.Черняховського (м.Київ)
24 ПРАВОВИЙ СТАТУС НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У ПОЛІТИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ПОДКОВЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА, к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету (м.Тернопіль)
25 КОРПУС СУДДІВ ХАРКІВСЬКОЇ, КИЇВСЬКОЇ ТА ОДЕСЬКОЇ СУДОВИХ ПАЛАТ ЗА ЧАСІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ СЕРЕДА ОЛЬГА ВАДИМІВНА, к.ю.н., асистент кафедри історії держави та права України і зарубіжних країн Національного юридичного університету ім. Я.Мудрого (м.Харків)
26 ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ В ПОЛІТИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: ПОШУК ОПТИМАЛЬНОГО ШЛЯХУ ВИРІШЕННЯ (ВИБРАНІ АСПЕКТИ) УХАЧ ВАСИЛЬ ЗІНОВІЙОВИЧ, к.і.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права Тернопільського національного економічного університету (м.Тернопіль)
27 ДОКТРИНИ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ УНР ШКУРАТЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА, к.ю.н., доцент, завідувач кафедри історії держави та права Національної академії внутрішніх справ України (м.Київ)
28 ЗАХІДНА ПРАВОВА ТРАДИЦІЯ ГАРАНТІЙ ЗАКОННОСТІ ТА ПРАВ ЛЮДИНИ У ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДУ УНР В ЕКЗИЛІ ЮРИНЕЦЬ ЮЛІЯ ЛЕОНІДІВНА, к.ю.н., доцент, доцент Навчально-наукового Юридичного інституту Національного авіаційного університету (м.Київ)
29 СУД І СУДОЧИНСТВО В УНР (1917-1918) ЯКУНІНА АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА, к.і.н, доцент, доцент кафедри філософії та історії України Дніпровського державного технічного університету; ДІДУХ ЮРІЙ АРТЕМОВИЧ, студент Дніпровського державного технічного університету (м.Дніпро)
30 ДЕРЖАВНИЦЬКА КОНЦЕПЦІЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ В ПЕРІОД ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ПАРНЕТА ОКСАНА ЙОСИПІВНА, к.і.н., викладач коледжу економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету (м.Тернопіль)
31 КОНСТИТУЦІЙНІ ПРИНЦИПИ ЗДІЙСНЕННЯ СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ НЕСТОР ЯНА ВОЛОДИМИРІВНА, здобувач кафедри конституційного права Київського національного університету ім. Т.Шевченка (м.Київ)
32 ВИСВІТЛЕННЯ СЕЛЯНСЬКОГО ПОВСТАНСЬКОГО РУХУ КИЇВЩИНИ 1917-1921 РОКІВ РЯБОВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ, здобувач кафедри історії держави та права Національної академії внутрішніх справ (м.Київ)
33 ФОРМУВАННЯ ПРАВОВИХ НОРМ У СФЕРІ СВОБОДИ МИРНИХ ЗІБРАНЬ В ПЕРІОД УНР СВЯТНЕНКО АННА ПЕТРІВНА, аспірант кафедри конституційного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Т.Шевченка (м.Київ)
34 СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ ПЕРІОДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ СТАШКІВ НАДІЯ МИХАЙЛІВНА, аспірант кафедри теорії та історії держави і права Тернопільського національного економічного університету, суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області (м.Тернопіль)
35 ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я, САНІТАРНОГО І ЕПІДЕМІЧНОГО СТАНУ В 1919-1921 РОКАХ ХОЛЕЙКО КАТЕРИНА ІГОРІВНА, аспірант кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Східноєвропейського національного університету ім. Л.Українки (м.Луцьк)
36 ВІДНОСИНИ ДЕРЖАВИ І ЦЕРКВИ В ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТКАЧУК ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА, магістрант першого року навчання юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету (м.Тернопіль)
37 ПРОРАХУНКИ УЦР ТА ЇХ ПРИЧИНИ БІЛЯШЕВИЧ ТЕТЯНА РОМАНІВНА, студентка юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету (м.Тернопіль)
38 ВІЙСЬКОВЕ БУДІВНИЦТВО УЦР: ОСНОВНІ ЕТАПИ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРОРАХУНКИ БОДА НАЗАРІЙ РУСЛАНОВИЧ, студент юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету (м.Тернопіль)
39 ВІЙСЬКОВИЙ ЧИННИК У РОЗБУДОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЗА УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ВАСИЛИНЧУК АРТЕМ ВІКТОРОВИЧ, студент історичного факультету Київського Національного Університету ім. Т.Шевченка (м.Київ)
40 ПРЕДСТАВНИЦЬКА (ЗАКОНОДАВЧА) ВЛАДА ЗА ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ВЕРБИЦЬКА ОКСАНА ОЛЕГІВНА, студентка юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету (м.Тернопіль)
41 РЕФОРМУВАННЯ СУДОВИХ ТА ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ У ПЕРІОД УЦР ВИШНЕВСЬКИЙ БОГДАН СВЯТОСЛАВОВИЧ, студент юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету (м.Тернопіль)
42 ПОБУДОВА ЗБРОЙНИХ СИЛ У ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОІ РАДИ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ГРИБОВСЬКА ЮЛІЯ РУСЛАНІВНА, студентка юридичного факультету Тернопільського національного економічного факультету (м.Тернопіль)
43 ВІЙСЬКОВИЙ ЧИННИК У РОЗБУДОВІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ КОВАЛЬСЬКИЙ ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ, студент юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету (м.Тернопіль)
44 ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА КОЧМАР СВІТЛАНА МИХАЙЛІВНА, студентка юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету (м.Тернопіль)
45 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ЧАСІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ КУЧАРСЬКА ХРИСТИНА АНАТОЛІЇВНА, студентка юридичного факультету Тернопільського національного економічного унверситету (м.Тернопіль)
46 РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ У ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ МАРЦІЯСЬ ІРИНА ІГОРІВНА, студентка юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету (м.Тернопіль)
47 ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УНІВЕРСАЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ МОРОЗ ЮЛІЯ ІВАНІВНА, студентка юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету (м.Тернопіль)
48 ВІЙСЬКОВИЙ ЧИННИК ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА У ПЕРІОД УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ПАНЕЙКО МАР’ЯНА МИКОЛАЇВНА, студентка юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету (м.Тернопіль)
49 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ОСВІТИ УКРАЇНИ В 1917-1918 РР. ФІГУН НАТАЛЯ ІГОРІВНА, студентка юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету (м.Тернопіль)
50 ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ М. ГРУШЕВСЬКОГО НА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЧАЙКА ІРИНА РУСЛАНІВНА, студентка юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету (м.Тернопіль)
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
Травень
ПнВтСрЧтПтСбНД
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція