Науково-практична Інтернет-конференція 20.04.2016 - Секція №2
З початку 2016 року ввійшла в дію нова редакція Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (надалі - Закон про реєстрацію). Внесені зміни до Закону передбачають спрощення реєстрації, як юридичних осіб так і фізичних осіб підприємців. 
Згідно нововведень у сфері державної реєстрації підприємницької діяльності, реєстрацію мають право проводити:
– виконавчі органи сільських, селищних та міських рад;
– нотаріуси;
– або акредитовані суб'єкти. 
Відповідно до Закону про реєстрацію, акредитованими суб'єктами можуть бути юридичні особи публічного права, у трудових відносинах з якими перебувають не менше ніж три державних реєстратори. Слід також звернути увагу, що акредитовані суб’єкти повинні заключити відповідні договори на страхування цивільно-правової відповідальності, а також договір з іншим суб'єктом державної реєстрації.
Порядок надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації підприємницької діяльності згідно Закону про реєстрацію передбачає:
– обов’язкову державну реєстрацію в Єдиному державному реєстрі за заявницьким принципом ;
– прозорість державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі та документів, що стали підставою для її проведення;
– врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією, та особливостей державної реєстрації згідно Закону про реєстрацію;
– прийняття документів для державної реєстрації та здійснення державної реєстрації за принципом екстериторіальності в межах України;
– об’єктивності, достовірності та повноти відомостей у Єдиному державному реєстрі;
– внесення відомостей до Єдиного державного реєстру виключно на підставі та відповідно до Закону про реєстрацію;
– відкритості та доступності відомостей Єдиного державного реєстру.
Для державної реєстрації підприємницької діяльності необхідно надати певний перелік документів. Для реєстрації юридичної особи це: 
1. заява про реєстрацію відповідного зразку;
2. заяву про вибір спрощеної системи оподаткування і/або реєстрації платником податку на додану вартість, а також включені до Реєстру неприбуткових організацій і установ, якщо це необхідно для подальшої підприємницької діяльності; 
3. установчі документи юридичної особи (статут, протокол та установчий договір і так далі в залежності від обраної організаційно-правової форми)
4. документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи, що виступає засновником.
За державну реєстрацію, а також надання відомостей з Єдиного державного реєстру передбачена плата адміністративного збору у розмірі 310 грн. 05 коп. 
Нормативно-правовими актами передбачено можливість адміністративного оскарження реєстраційних дій або відмови в державній реєстрації, а також бездіяльності державного реєстратора, згідно Постанові КМ «Про розгляд скарг у сфері державної реєстрації» від 25 грудня 2015р. № 1128. 
Необхідно звернути увагу, що 01 січня 2017року відомості про державну реєстрацію громадських формувань як юридичних осіб вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім відомостей , передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а також до Єдиного реєстру громадських формувань та Реєстру громадських формувань та Реєстру громадських об’єднань і надаються відомості з цих Реєстрів органами, які проводили їх реєстрацію.
 
Список використаних джерел:
1. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань: Закон України від 15.05.2003 № 755-IV // Відомості Верховної Ради України від 08.08.2003. – № 31, стаття 263.
2. Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу: постанова Кабінету Міністрів № 413. – редакція від 17.06.2015.
3. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів: Закон України від 31 липня 2014 року №1621 // Відомості Верховної Ради України від 26.09.2014. – 2014. – №39, стор. 2800, стаття 2006. 
4. Про розгляд скарг у сфері державної реєстрації: постанова Кабінету Міністрів від 25 грудня 2015р. – № 1128. {jcomments on}