Науково-практична Інтернет-конференція 20.04.2016 - Секція №2
Незадовільний стан надходження податкових обов’язків та зростання обсягів податкової заборгованості продовжують залишатися загрозою фінансовій безпеці України. 
Незважаючи на прийняття рішучих кроків, динаміка податкових надходжень продовжує характеризуватися нестабільністю, а добровільна сплата податків часто переходить у площину стягнення податкової заборгованості. У зв’язку з цим питання комплексного вивчення чинників, що лежать в основі корупційних правопорушень у сфері оподаткування, але залишаються за межами їх усунення, набувають важливого наукового і практичного значення.
На нашу думку, ефективна протидія корупційним правопорушенням у сфері оподаткування, полягатиме у спільному вирішенні цього завдання з іншими загрозливими для суспільства процесами, такими як криміналізація та корумпованість суспільних відносин, які сьогодні, на жаль, притаманні українській економіці та суспільству в цілому. Це означає, що проблему причин правопорушень у сфері оподаткування, адміністрування податків і зборів потрібно розглядати в контексті явищ криміналізації та корумпованості у процесі економічної діяльності. 
Ураховуючи організаційну структуру органів ДФС України та функціональні повноваження структурних підрозділів, можна виокремити такі корупційні ризики порушення податкового законодавства:
– ризики порушення податкового законодавства платниками податків;
– ризики порушення податкового законодавства державними службовцями органів ДФС.
Саме ризики порушення податкового законодавства державними службовцями характеризуються можливістю зловживань та корупційних дій з боку працівників органів ДФС, унаслідок чого можливі втрати надходжень до бюджету, виражені у грошовій формі. 
Найчастіше корупційні ризики при виконанні функцій та процедур структурними підрозділами служби виникають через такі причини [1]:
1) наявність правових колізій норм нормативних та регуляторних актів, неоднозначність податкового законодавства, розбалансованість норм;
2) часті зміни офіційної позиції ДФС України у сфері оподаткування;
3) відсутність необхідного рівня автоматизації внутрішніх організаційних процесів, неефективність взаємодії підрозділів апарату ДФС України, дублювання функцій;
4) відсутність достатньої кількості електронних сервісів для платників податків, технічно недосконале програмне забезпечення;
5) проблеми в поверненні платникам надміру сплачених коштів, у тому числі митних платежів, неправомірно нарахованих до бюджету внаслідок перерахунку митної вартості;
6) встановлення прогнозних показників зі збору платежів до загального та спеціального фондів державного та місцевих бюджетів у розрізі платежів, які не завжди базуються на економічних показниках регіону (області, району), мають суб’єктивний характер та корупційні ознаки;
7) складність адміністрування податків та їх декларування;
8) неефективне відпрацювання схемного податкового кредиту та ризикових суб’єктів господарювання;
9) низька якість доказової бази та актів перевірок, негативна статистика розгляду адміністративних скарг на користь платників податків;
10) збільшення обсягу податкового боргу та його списання боржникам як безнадійного;
11) проблеми технічного та методологічного характеру, які пов’язані із запровадженням системи електронного адміністрування ПДВ; 
12) присвоєння станів (9, 8), що дуже часто використовується як механізм здійснення тиску на реально працюючий бізнес. Даний факт призводить до неправомірного блокування реєстрації податкових накладних та подання звітності в електронному вигляді (розірвання договорів на електронну звітність) та інші. 
Таким чином, для уникнення (усунення) кожного визначеного можливого правопорушення, пов’язаного з корупційним ризиком у процесі виконання функцій і процедур органами доходів і зборів, необхідно розробити та впровадити конкретизований перелік заходів, спрямований на:
– формування повного переліку функцій, пов’язаних з високими корупційними ризиками;
– визначення переліку посад у структурі органів ДФС, які мають можливість здійснювати корупційні правопорушення, а також переліку посад, завдяки яким правопорушення можуть мати місце;
– закріплення за відповідною посадовою особою у фіскальних органах, функцій щодо здійснення моніторингу корупційних ризиків в процесі виконання функцій і процедур органами доходів і зборів.
 
Список використаних джерел:
1. Дроговоз Ю. Інституційні проблеми української податкової системи та шляхи їх вирішення / Ю. Дроговоз, В. Дубровський [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rpr.org.ua/uploads.pdf. {jcomments on}