Науково-практична Інтернет-конференція 06.12.2018 - СЕКЦІЯ №1
Для того, щоб визначити методи боротьби з корупцією необхідно сказати про її визначення, а також про сучасний стан корупції в Україні. В сучасній юридичній літературі існує багато суперечностей щодо визначення поняття корупція. Корупція – це використання суб’єктом відповідальності за корупційні правопорушення, наданих йому службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції 2 такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди суб’єкту відповідальності за корупційні правопорушення, або на його вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей. 
Сучасний стан корупції в Україні залишається без змін. На жаль, задля вирішення особистих проблем людині необхідно використовувати службове становище іншої особи, яка від цього отримує неправомірну вигоду. Саме тому, задля запобіганню корупції необхідно створювати відповідні нормативно-правові акти, які б могли гарантувати суспільству законні підстави до формування правомірної держави.
Важливим складником боротьби з корупцією став проект Закону Про Антикорупційну стратегію на 2018–2020 роки», який НАЗК затвердив 29 вересня 2017 року, проте одразу потрібно зазначити те, що жодних громадських обговорень чи експертних дискусій щодо змісту цього документу не проводилося. Необхідно вказати деякі завдання цього документа:
1) Забезпечити підвищення рівня прозорості та відкритості законодавчого процесу у Верховній Раді України;
2) запровадити механізм попереднього громадського обговорення суспільно важливих рішень з використанням позитивного вітчизняного досвіду та найкращої світової практики;
3) удосконалити систему фінансування політичних партій з урахуванням рекомендацій для України, наданих Групою держав проти корупції;
4) удосконалити процедуру притягнення народних депутатів України до відповідальності за вчинення корупційних та інших злочинів [3].
Однак вже після ознайомлення з проектом Антикорупційної стратегії на 2018–2020 роки експерти дійшли висновку, що Антикорупційна стратегія в такому вигляді не здатна забезпечити успіх у реалізації антикорупційної реформи в Україні, тому 13 жовтня 2017 року експерти надіслали до НАЗК висновок із зауваженнями та пропозиціями: як системно доопрацювати Антикорупційну стратегію. На жаль, НАЗК врахувало найменш принципові зауваження та надіслало проект неякісного документу на погодження до Кабінету Міністрів України. Лише 25 квітня 2018 року Кабінет Міністрів схвалив цей документ фактично у первинному і неякісному вигляді, а наступного дня – вніс на розгляд до Верховної Ради.
22 травня 2018 року – Парламент повернув Уряду проект Закону «Про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки» на доопрацювання, ґрунтуючись на критичних висновках профільного комітету та Головного науково-експертного управління Парламенту. 
Варто зазначити, що на осінь 2018 року цей законопроект ще тільки очікує на розгляд.
Для того, щоб цей законопроект став ефективним необхідно:
1. Створити робочу групу з розробки принципово нової Антикорупційної стратегії на 2018–2020 роки.
2. Розробити проект іншої Антикорупційної стратегії на 2018–2020.
3. Корупція в Україні є більше політичною і соціально-економічною проблемою, а тому не можна сподіватися, що її здолають спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції (Національне антикорупційне бюро України, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Вищий антикорупційний суд). Кожен державний орган, орган місцевого самоврядування, політична партія і громадська організація повинні виконувати комплекс антикорупційних заходів.
4. Провести міжнародну експертизу проекту Антикорупційної стратегії [1]. 
Необхідно зазначити, що цей законопроект надає змогу Україні активно впроваджувати нову систему реформування суспільства, як правомірного, удосконалюючи вже існуючі нормативно-правові акти та створюючи нововведення, які б могли посилити відповідальність за антикорупційні правопорушення. Запровадження Закону «Про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки» надає змогу підвищити прозорість та відкритість у законодавчому процесі, окрім того забезпечує Україні належне місце на міжнародній арені, як країні, яка створює на законодавчому рівні документи, які б могли удосконалити та вивести на новий рівень як економічне та політичне, так і соціальне життя держави. Варто сказати, що цей проект має бути відредагований та винесений на розгляд у короткий термін, оскільки його дія має забезпечити Україні новий вектор розвитку.

Список використаних джерел:
1. Боротьба з корупцією навпомацки, або чому в Україні досі немає Антикорупційної стратегії на 2018–2020 роки. URL: http://www.pravo.org.ua/ -borotba-z-koruptsieyu-navpomatski,-abo-chomu-v-ukrayini-dosi-nemae-antikoruptsiynoyi-strategiyi-na-20182020-roki
2. Про засади запобігання і протидію корупцію: Закон України від 07.04.2011 № 3206-VI (втратив чинність). Відомості Верховної Ради України від 07.10.2011 — 2011 р., № 40, стор. 1750, стаття 404
3. Проект Закону про Антикорупційну стратегію на 2018–2020 роки. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua {jcomments on}