Міжнародна науково-практична конференція 30.05.19 - СЕКЦІЯ №3
15 грудня 2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03 жовтня 2017 року № 2147-VIII, яким, в розділі 2 було вирішено внести зміни до Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України), де, зокрема, внесено зміни до глави 2 окремого провадження ЦПК України  – «розгляд судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи» [1].
Так, за оновленим ЦПК України, особа, цивільна дієздатність якої розглядається судом, відтепер є учасником справи, участь даного суб’єкта, в залежності від стану його здоров’я, може проходити в режимі відеоконференції з лікувального закладу, де перебуває така особа, судом може бути поставлено питання перед експертами про можливість з’явитися в судове засідання цієї особи та можливість особисто дати пояснення по суті справи, строк дії судового рішення про визнання фізичної особи обмежений двома роками [2]. 
Зазначені зміни покликані розширити процесуальні гарантії суб’єктів цивільного судочинства, забезпечивши в повній мірі реалізацію прав та обов’язків учасників справи.
Враховуючи, що даний розділ ЦПК України регулює порядок розгляду справ щодо обмеження, позбавлення та поновлення цивільної дієздатності фізичних осіб (справи, пов’язані з ризиком порушень основних прав та свобод людини) судова система зобов’язана приділяти особливу увагу судовим процедурам в даній категорії провадження.
Метою зазначеної роботи є проведення аналізу вітчизняної практики місцевих загальних судів першої інстанції щодо розгляду справ за главою 2 розділу IV ЦПК України за період з 15 грудня 2017 року по 27 травня 2019 року.
  Відповідно до даних Єдиного державного реєстру судових рішень, за вище зазначений час існування внесених змін до глави 2 розділу IV ЦПК України судами було ухвалено п’ять тисяч двісті двадцять два рішення по справах про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, де для даного дослідження з них було обрано сто рішень (з кроком п’ятдесят два рішення починаючи від першого рішення за датою ухвалення, що розміщені в реєстрі). Серед них наявні два рішення про обмеження цивільної дієздатності фізичних осіб, дев’яносто шість рішення про позбавлення фізичної особи цивільної дієздатності та два рішення про поновлення цивільної дієздатності [3].
Так, серед обраної кількості рішень, кількість справ, в яких особа, цивільна дієздатність якої була предметом судового розгляду, приймала безпосередню участь дорівнює шести.
При цьому, питання про участь в процесі даної категорії учасників справи, виносилося на розгляд лише дванадцять разів.
Новела цивільного судочинства щодо поставлення питання перед судовими експертами про можливість участі у судовому процесі особи, щодо якої розглядається справа, та можливістю нею надавати пояснення по справі була застосована судами у шести випадках.
Ще одна новела ЦПК України щодо участі в справі даної категорії учасників процесу через відеоконференцію з лікувального закладу, де вони можуть перебувати, на сто випадків не проводилася судами жодного разу.
Також, норма про обмеження строку дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною із дев’яноста шести випадків позбавлення цивільної дієздатності була застосована шістдесят вісім разів, де 28 судових рішень залишилися безстроковими.
Безпосередня участь органів опіки та піклування як заінтересованої особи в зазначеній категорії справ відбулася тридцять один раз, де шістдесят дев’ять разів даний орган подавав заяву про розгляд справи без його участі, залишаючи розгляд вимог заявника на розсуд суду.
Більш того, двадцять дві судові справи серед зазначеної вибірки розглядалися за участю державних адміністрацій як органів опіки та піклування, коли, відповідно до статті 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», вони не мають повноважень щодо захисту та представництва інтересів повнолітніх фізичних осіб в сфері опіки [4].
Серед отриманої вибірки лише одна судова справа, відповідно до даних судового рішення, була проведена у відповідності із вимогами вітчизняного законодавства та міжнародними рекомендаціями – справа № 152/1694/18. Розгляд зазначеної справи Шаргородським районним судом Вінницької області було проведено за участі особи, щодо якої була подана заява про визнання її недієздатною, судом була взята до уваги особиста думка зазначеної особи, були залучені належні органи опіки та піклування, які приймали безпосередню участь у розгляді справи, було встановлено обмеження строку дії рішення в два роки тощо [5].
Результати проведеного правового аналізу судових рішень за період існування внесених до глави 2 розділу IV ЦПК України змін свідчать про недосконалість вітчизняного судочинства та фіктивність деяких положень цивільного процесуального законодавства. Зазначене, зокрема, зумовлює необхідність проведення додаткових досліджень норм окремого провадження в цивільному судочинства та в сфері юридичної техніки щодо викладення норм законодавства. 
Імплементація міжнародних норм та міжнародних рекомендацій у сфері розгляду справ за участі фізичних осіб, що мають захворювання психічного характеру, повинна забезпечувати можливість реалізації позитивного міжнародного досвіду в даній категорії судочинства.

Список використаних джерел:
1. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 03.10.2017 № 2147-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147-19 (Дата звернення 27.05.2019 року).
2. Цивільний процесуальний кодекс України: Кодекс, Закон від 18.03.2004 № 1618-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (Дата звернення 27.05.2019 року).
3. Єдиний державний реєстр судових рішень. Київ, 2019. URL: http://reyestr.court.gov.ua/ (Дата звернення 27.05.2019 року).
4. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09.04.1999 № 586-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14 (Дата звернення 27.05.2019 року).
5. Рішення Шаргородського районного суду Вінницької області від 22.05.2019 року по цивільній справі № 152/1694/18. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/81891036# (Дата звернення 27.05.2019 року). {jcomments on}