Міжнародна науково-практична конференція 29.04.20 - СЕКЦІЯ №4
Оренда державного і комунального майна, яке вже надано чи потенційно може бути надано у строкове платне користування, здатна приносити суттєві поповнення бюджету. Дуже важливо, щоб вона була вигідною, ефективною і без зловживань. З метою усунення корупційних схем, недобросовісної конкуренції, маніпуляцій з майном, певних прогалин правового регулювання Верховна Рада України прийняла новий Закон України «Про оренду державного та комунального майна», що вступив у дію 1 лютого 2020 року [1]. Тепер оренда державного та комунального майна здійснюється через систему ProZorro, а основною формою для отримання права на оренду державного чи комунального майна є електронний аукціон. Стартова орендна плата на аукціонах розраховуватиметься від балансової вартості майна, а не від його оцінки. Переоцінка буде проводитися лише в передбачених Законом випадках. 
Важливо, що Законом заборонено передавати державне та комунальне майно в безоплатне користування або позичку, а підприємства, установи, організації, які мали пільги з орендної плати, втратили право орендувати майно за 1-2 гривні. 
Проте новий закон іще повноцінно не запрацював через неопублікований затверджений Кабінетом Міністрів України Порядок передачі в оренду державного та комунального майна (03.03.2020 року уряд затвердив проєкт відповідної постанови) [2], а також форми примірних договорів оренди (на даний час їх проєкти розроблені ФДМУ і відповідний проєкт постанови КМУ, який ще не затверджений) [3]. Відсутня і нова Методика розрахунку орендної плати. А електронна торгова система планується до введення у дію з 01.10.2020. Отже, до початку її роботи вся інформація щодо процесу передачі в оренду державного та комунального майна буде публікуватися на офіційних веб-сайтах орендодавців, а також у друкованих ЗМІ, а подання заяв здійснюватиметься в паперовій або в електронній формі (без використання ЕТС).
Таким чином, передача державного і комунального майна в оренду виявилася заблокованою. У повній правовій невизначеності опинилися ті суб’єкти відносин, які уклали і виконують договори про використання державного чи комунального майна на умовах позички, безоплатного користування або зберігання, особливо якщо у період до вступу у дію постанови Кабінету Міністрів України, якою затверджено Порядок передачі в оренду державного та комунального майна, у них виникло право на продовження договору [4]. Чи можна продовжити дію договору, який прямо заборонений для укладення законом? У проєкті вказаної постанови уряду запропоновано надати можливість продовжити такі договори на короткий строк (6 місяців) з наданням переважного права стороні договору на укладення договору оренди майна, що є предметом такого договору, яке реалізується в порядку, визначеному Законом та Порядком для продовження договорів оренди державного або комунального майна [2]. Але цей припис ще не діє. На нашу думку, за відсутності іншого регулювання на даний час, потрібно послуговуватись загальними положеннями про договори і їх види, закріпленими у Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України, а отже продовжувати договори на тих умовах, на яких вони виконувались. Аналогічний підхід має бути застосовано і до продовження власне договорів оренди державного або комунального майна, строк яких закінчується, якщо сторона має право і бажає продовжити договір. 
З огляду на максимальну ефективність оренди законодавчо визначено створення двох переліків майна, придатного для оренди. Перелік першого типу пов'язаний з об’єктами, що надаватимуться через електронний аукціон, а отже вони мають бути найбільш привабливими і вартісними, а Перелік другого типу буде включати в себе об’єкти, що надаватимуться в оренду без аукціону. Саме до Переліку другого типу доцільно віднести менш вартісне і менш привабливе майно. За такого підходу неминуче виникне питання про вилучення майна, яке може бути запропоноване на аукціон, у суб’єктів, які мають право оренди за Переліком другого типу (без аукціону). І ось з врахуванням подібних випадків необхідно збалансовано підійти до формування обох Переліків об’єктів, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду. Для аналізу конкретних ситуацій доцільно брати до уваги мету, завдання, характер діяльності орендарів, вимоги до майна, потрібного для цільового використання і ін., щоб визначитися, чи доцільно залишати за ними надалі в оренді майно, яке може бути передане в користування через аукціон за вищу оплату, особливо, якщо це стосується суб’єктів-орендарів державного і комунального сектора економіки.
Певна неузгодженість щодо оцінки майна, яке надаватиметься в оренду, породжена колізійністю норм Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» [5] та Закону України «Про оренду державного та комунального майна», адже норма ст. 7 першого вимагає обов’язкового проведення оцінки майна у випадках оренди державного або комунального майна за відповідною процедурою. Тому необхідно із Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» або вилучити положення про обов’язковість проведення оцінки майна у всіх випадках оренди державного або комунального майна або ж уточнити. 
Попередній закон «Про оренду державного та комунального майна» містив перелік суб'єктів, які мали право на пільгових умовах орендувати нежитлові приміщення. Цей перелік зазнав суттєвих змін і стосується лише права визначених суб'єктів на отримання в оренду державного та комунального майна, що не міститься в Переліку першого типу. Зважаючи, що повна орендна плата і за цим Переліком може бути досить обтяжливою для них, окремі громадські організації опинилися у ситуації виселення і загрози неможливості винайняти необхідне приміщення за доступну для них плату. Пільги з оренди були для них певною підтримкою держави. Натомість, вони її втрачають. Тому мають бути запропоновані інші умови гарантій діяльності таких соціально спрямованих організацій. 
Безперечно норми нового Закону є прогресивними, але, на жаль, довга процедура поступового їх введення у дію гальмує досягнення очікуваних позитивних результатів, паралізує передачу об'єктів в оренду та швидше призведе до суттєвих бюджетних втрат у поточному році.

Список використаних джерел:
1. Про оренду державного та комунального майна: Закон України від 03.10.2019 № 157-ІХ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-IX (дата звернення: 28.04.2020).
2. Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку передачі в оренду державного та комунального майна» URL: https://www.me.gov.ua/ (дата звернення: 28.04.2020).
3. Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про примірні договори оренди державного майна» URL: http://www.spfu.gov.ua/ua/documents/press-list/civil-consultations-electronic/14722.html (дата звернення: 28.04.2020).
4. АМУ звернулася до Мінекономіки щодо правових колізій у розпорядженні комунальним майном 10.04.2020 URL: https://www.auc.org.ua/novyna/amu-zvernulasya-do-minekonomiky-shchodo-pravovyh-koliziy-u-rozporyadzhenni-komunalnym-maynom (дата звернення: 28.04.2020).
5. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07.2001 № 2658-ІІІ URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14/print (дата звернення: 28.04.2020). {jcomments on}