Науково-практична Інтернет-конференція 29.05.2014 - Секція №2
На сучасному етапі розвитку української державності одним з пріоритетних напрямків є розбудова громадянського суспільства, тобто захист прав і свобод людини і громадянина. Одним із важливих питань є відповідальність неповнолітніх осіб. Дана тема є надзвичайно важливою через велику кількість вчинюваних злочинів і адміністративних правопорушень особами, що не досягли 18 років. Це, в свою чергу, становить високий рівень небезпеки для розвитку демократії країни. 
Дане питання є актуальним вже досить довгий час і привернуло увагу великої кількості вчених. Серед яких Ю.П. Битяк, А.І. Андреєва, Р.А. Калюжний та інші. Найбільшу увагу вчених привернули саме профілактичні заходи впливу, проте, дане питання залишається і досі недостатньо розглянутим.
Визнання неповнолітніх особливим суб’єктом адміністративної відповідальності пов’язано саме із віком, що обумовлений психічними та фізіологічними особливостями таких осіб. У Кодексі України про адміністративні правопорушення встановлено, що віком адміністративної відповідальності є саме 16 років, що вже дає право стверджувати про таку категорію суб’єктів адміністративного права як неповнолітні. Стаття 24-1 Кодексу України про Адміністративні правопорушення визначає, що неповнолітні – це особи віком від 16 до 18 років. 
Встановлений вік адміністративної відповідальності повністю відповідає і не суперечить чинним принципам і нормам міжнародного права, що підтверджують чинні міжнародні акти-Загальна Декларація прав людини і громадянина, Конвенція прав дитини.
Адміністративна відповідальність неповнолітніх є різновидом адміністративної відповідальності, тому їй притаманна низка загальних ознак, а саме: є засобом охорони суспільних відносин у сфері державного управління; адміністративна відповідальність настає лише за дії, що передбачені законодавством; у випадку порушення вимог адміністративно-правових норм відповідальність настає не перед іншою стороною, а перед державою; здійснюється здебільшого органами виконавчої влади.
Оскільки адміністративна відповідальність неповнолітніх пов’язана із спеціальним суб’єктом, то існує низка особливих ознак. Серед найважливіших можна виділити : 1)використання заходів, що не становлять матеріальний характер, а скоріше виховний ; 2)сукупність законодавчо закріплених випадків, коли особа несе відповідальність на загальних підставах, котрі пов’язані з підвищеною шкідливістю даних діянь; 3)відсутність застосування адміністративного арешту; 4)органом, що розглядає справи про відповідальність є районні, районі у містах, міські суди, наділені правом притягнення до відповідальності; 5)серед обставин, що пом’якшують адміністративну відповідальність зазначено саме вчинення правопорушення особою віком від 16 до 18 років; 6)визначено, що у разі наявності певних фізичних вад особи мають право на представлення їх інтересів батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками. 
Так, законодавством чітко встановлено, що за вчинення правопорушення до неповнолітніх можуть бути застосовані такі заходи впливу, як:
1) забов’язання вибачення публічного або в іншій формі у потерпілого;
2) попереждення;
3) догана або сувора догана;
4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам за їх проханням.
Так, законодавство Російської Федерації є більш деталізованим в даному питанні. Серед заходів, що застосовуються до неповнолітніх є направлення до спеціалізованих навчально-виховних закладів, покладення обов’язку відшкодувати шкоду. Ще однією прогресивною особливістю є наявність спеціального органу, що займається відповідальністю неповнолітніх-комісії у справах неповнолітніх.
Законодавство Республіки Білорусь також визначає віком адміністративної відповідальності 16 років, проте у статті 4.3 ч.2 Кодексу про Адміністративні правопорушення Республіки Білорусь визначено перелік випадків, коли відповідальність настає у віці від 14-16 років. Адміністративна відповідальність неповнолітніх у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, які вчинили адміністративні правопорушення, настає відповідно до цього Кодексу. 
На неповнолітніх у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років не може накладатися адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту, а на неповнолітніх у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років не можуть накладатися також адміністративні стягнення у вигляді штрафу (за винятком випадків, коли вони мають свої заробіток, стипендію і (або) іншої власний дохід) або виправних робіт. На неповнолітніх у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років може накладатися адміністративне стягнення у вигляді попередження незалежно від того, чи передбачено воно в санкції статті Особливої частини цього Кодексу. Також вчинення правопорушення неповнолітнім є обставиною, що пом'якшує адміністративну відповідальність.
Пострадянські країни загалом містять схожі норми регулювання відповідальності неповнолітніх, проте РФ є більш прогресивною. 
Отже, дане питання і досі залишається актуальним через високу кількість вчинюваних діянь і потребує законодавчого реформування. Доцільним, на мою думку, буде використання досвіду сусідніх країн, визначення мети заходів впливу, а також мети правових наслідків з подальшою конкретизацією. Тому особливо важливим є удосконалення законодавства у цій сфері. {jcomments on}